Zinātniskā programmatūra PC

RTU HPC centrs nodrošina programmatūru pētniecībai un mācību procesa nodrošināšanai. Programmatūras lietošana RTU struktūrvienībām ir bezmaksas. Pieejamas šādas programmatūru paketes:

Pētniecībai

Mācību klasēm Studentiem uz personīgā datora

HPC klasteris

Mathworks MATLAB
IBM SPSS Statistics
SolidWorks Flow Simulation
COMSOL
ArcGIS ArcGIS Online
Ansys
Altium Designer
OriginPro
Mathcad
Intel Parallel Studio
RETScreen
Adams

Detalizētu informāciju par licencētajiem moduļiem un licenču pieejamību dažādām lietotāju grupām varat iegūt, uzklikšķinot uz attiecīgā programmatūras nosaukuma.

MathWorks MATLAB, IBM SPSS Statistics, SolidWorks, COMSOL, ArcGIS un ANSYS programmatūru licences iegādātas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu projekta „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” ietvaros.