Zinātniskā programmatūra PC

RTU HPC centrs nodrošina programmatūru pētniecībai un mācību procesa nodrošināšanai. Programmatūras lietošana RTU struktūrvienībām ir bezmaksas. Pieejamas šādas programmatūru paketes:

Detalizētu informāciju par licencētajiem moduļiem un licenču pieejamību dažādām lietotāju grupām varat iegūt, uzklikšķinot uz attiecīgā programmatūras nosaukuma.

MathWorks MATLAB, IBM SPSS Statistics, SolidWorks, COMSOL, ArcGIS un ANSYS programmatūru licences iegādātas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu projekta „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” ietvaros.