Ievadkurss SolidWorks

Kursa kods:                 HPC004

Mērķauditorija:          RTU zinātniskais personāls un mācībspēki, studenti ar interesi pētniecībā un inovācijās

Kursa vadītājs:            profesors Dr.Sc.Ing. Modris Dobelis

Priekšzināšanas:          elementāras ģeometrijas pamatzināšanas

Kursa apjoms:             16 h (5 nodarbības x 3.2 h)

Mācību formāts:          datorklasē interaktīvu (līdzdarbošanās) praktisko nodarbību viedā

Dalībnieku skaits:       10-15

Cena:                              Kursa dalības maksu šobrīd sedz HPC kopmatences centrs Latvijā EuroCC projekta ietvaros. Parasti cena RTU darbiniekiem un studentiem 65,- EUR (+PVN).

SolidWorks cube

Mācību kursā tiek piedāvāta iespēja apgūt datorizētās projektēšanas pamatus ar SolidWorks programmatūru.

SolidWorks ir industrijā un augstākajā izglītībā pasaulē visbiežāk lietotā PLM (Product Lifecycle Management) koncepciju atbalstošā programmatūra. Ar to var intuitīvi viegli izveidot izstrādājumu digitālos modeļus, ar kuriem veikt digitālās simulācijas plaša profila zinātnes un tehnikas jomās (elastība, stiprība, siltuma pārnese, plūsmu analīze, elektromagnētiskie lauki, CNC apstrāde, cauruļvadu projekti u. tml.). Var vizualizēt jaunveidojamos produktus, sagatavot tiem tehnisko dokumentāciju rasējumu veidā, izgatavot 3D printētus prototipus, kā arī nepastarpināti nodot datus datorizētajām mehāniskās apstrādes iekārtām.

Saturs

SolidWorks, software

Kursā tiks parādīts, kā var lietot SolidWorks simulācijas teorētisko zināšanu praktiskai pārbaudei ne tikai mācību procesā, bet arī zinātniskajā darbā. Dalībnieki gūs priekšstatu par PLM  koncepciju mūsdienīgas sadarbības realizēšanai, apgūs detaļu 3D modelēšanas pamatiemaņas, kopsalikumu veidošanu un rasējumu ģenerēšanu no modeļiem. Būs iespēja gūt pārskatu par iespējamajām digitālajām simulācijām, iemācīties dažām no tām sagatavot vienkāršākos modeļus un aplūkot rezultātus.

SolidWorks, software programmatūra

SolidWorks pielietojums zinātniskajā darbā. Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētnieka Ulda Peipiņa izstrādātā iekārta, kas no bērza tāss ļauj iegūt betulīnu. 

Nodarbību plāns

  1. PLM koncepcijas būtība. Ievads SolidWorks un trīs tā pamata moduļi. Interfeisa pamati. Failu organizācijas pamatprincipi un darbība ar tiem. Skatu manipulācijas digitālajā telpā.
  2. Detaļu modelēšana režīmā Part. 2D skiču veidošanas pamatrīki, darbības ar tiem, robežnosacījumu veidi, pilnība definētas skices. Dizaina ieceres jēdziens. Parametriskā modelēšana un tās realizēšana. Extrudeun Revolve operācijas 3D modeļu veidošanai. Operāciju īpašību definēšana. Materiāla īpašību un citas informācijas par izstrādājumu definēšana.
  3. Detaļu modelēšana advancētākos Part režīmos: Loft un Sweep operācijas sarežģītāku 3D modeļu veidošanai, urbumu vednis. Multibody jēdziens.
  4. Kopsalikuma modelēšana režīmā Assembly. Salāgojuma veidi un to praktiska realizēšana. Toolbox – standartizēto izstrādājumu bibliotēkas. Vienkāršākie simulāciju veidi: izjaukšana un salikšana, animācija, renderēšana.
  5. Rasējumu veidošanas pamatprincipi režīmā Drawing. Detaļas rasējuma pamatskatu iegūšana un komponēšana uz lapas.
  6. Tehniskās dokumentācijas veidošana režīmā Drawing. Sarežģītāku rasējuma komponentu iegūšana no modeļa. Izmēru imports un pielāgošana standartu prasībām.
  7. Kopsalikuma rasējumu iegūšana režīmā Drawing. Detaļu pozīciju numuru izvietošana un specifikācijas ģenerēšana.
  8. Digitālo simulāciju veidi: elastība un stiprība, kinemātika, plūsmas analīze. Cauruļvadu iekārtu modelēšana.