Kas ir HPC

HPC (no angļu valodas High Performance Computing) ļauj risināt sarežģītus skaitļošanas uzdevumus īsākā laikā. Skaitļošana notiek uz datoriem (koplietotas atmiņas lieldators, skaitļošanas klasteris), kuru veido daudzi paralēli procesori. Mūsdienās HPC ir jebkuras modernas universitātes neatņemama sastāvdaļa, un tas tiek izmantots dažādām vajadzībām – sākot ar inženiertehniskiem uzdevumiem Mathworks MATLAB vidē un beidzot ar lielo datu (Big Data) analītiku un mašīnmācīšanos.

Vairums HPC sistēmu, to skaitā arī RTU pieejamā, tiek būvētas kā skaitļošanas klasteri, kas sastāv no daudziem atsevišķiem serveriem, kas saslēgti kopā ar ātru datortīklu (piemēram, InfiniBand). HPC klasteris ir piemērots gan paralēlajai skaitļošanai, nodrošinot viena liela uzdevuma paralēlu izpildi, gan distributīvajai skaitļošanai, izpildot daudzus neatkarīgus uzdevumus uz atsevišķiem serveriem vai procesoriem. RTU HPC klasteris papildus ir aprīkots arī ar moderniem NVidia Tesla grafiskajiem paātrinātājiem (GPU). RTU HPC klastera tehniskais apraksts.

Introduction to HPC

Kāpēc vērts apsvērt HPC izmantošanu

  • HPC klasteris ir aprīkots ar augstas veiktspējas procesoriem un grafiskajiem paātrinātājiem.
  • Sadalot uzdevumu izpildi uz vairākiem procesoriem paralēli, var paātrināt simulāciju un veikt pētījumus detalizētāk.
  • Uzdevumu novirzīšana uz HPC dod iespēju atslogot savu personālo datoru citiem darbiem.
  • HPC klasteris atrodas datu centrā, kur tiek nodrošināta nepārtraukta elektrobarošana, dzesēšana, kā arī administratoru uzraudzība, kas samazina pārrāvuma iespēju simulācijas laikā.
  • HPC klasterī jau ir instalēta zinātniskā programmatūra, ar kuras sarakstu var iepazīties ŠEIT.