Open MPI

Message Passing Interface (MPI) implementācija.

Lietotāja darba vides sagatavošana

module load openmpi

Izpildāmie faili

mpic++
mpicc
mpifort
mpirun
mpiexec

Norādes lietošanai klasterī

Uzdevumu piemērus atradīsiet direktorijā:

/opt/exp_soft/user_info/mpi
module load openmpi
mpic++ MPItest.c -o MPItest.o
mpirun -np 2 ./MPItest.o