CUDA Toolkit

Programmēšanas modelis un platforma Nvidia grafiskajiem paātrinātājiem (GPU). Par GPU pieejamību klasterī skat. šeit.

Ietvertie rīki:

  • C++ paplašinājumi CUDA programmēšanai
  • CuDNN bibliotēka neironu tīkliem

Lietotāja darba vides sagatavošana

module load cuda/cuda-8.0

Izpildāmie faili

nvcc
nvidia-smi

Norādes lietošanai klasterī

Uzdevumu piemērus atradīsiet direktorijā:

/opt/exp_soft/user_info/cuda

Programmēšanai un atkļūdošanai var izmantot Linux radniecīgus grafiskos rīkus: emacs un ddd.

module load cuda/cuda-8.0
emacs hello-world.cu
nvcc -g -G hello-world.cu –o hello-world.out
ddd –debugger cuda-gdb hello-world.out

Var izmantot Nvidia izstrādātu un uz Eiclipse bāzētu izstrādes vidi NVIDIA Nsight.

module load cuda/cuda-8.0
nsight

Piezīme. Lai izmantotu GUI rīkus, papildus jāveic Linux grafiskās sesijas pārsūtīšana (X11 forwarding), kas nodrošina attālinātu grafisko interfeisu (instrukcija).