Klastera tehniskais apraksts

Klasteri veido 56 ar Infinband datortīklu savienoti serveri – skaitļošanas mezgliuz kuriem tiek izpildīti lietotāju uzdevumi, un viena vadības mezgla, kas pilda klastera pārvaldības funkcijas (skat. attēlu zemāk). Visi mezgli aprīkoti ar diviem x86_64 arhitektūras procesoriem (CPU), no kuriem daļa papildus ar 2-4 Nvidia Tesla grafiskajiem paātrinātājiem (GPU). Pēc mezglu uzbūves klasteris ir heterogēns, apvienojot dažādu paaudžu un tehnisko parametru mezglus. 

Datu glabāšanai ir pieejamis vairāki caur tīklu pieslēgti disku masīvi ar kopējo lietotājiem pieejamo ietilpību 800 TB. Uzdevumiem ar intensīvu ievadizvadi pieejams speciāls NVme disku masīvs ar BeeGFS paralēlo failu sistēmu. 

Lietotāji slēdzas pie atsevišķa piekļuves mezgla, kas nodrošina darba vidi un rīkus uzdevumu izpildei klasterī. Uzdevumu iesūtīšanu nodrošina Torque/Moab pārvaldības rīki.