Klastera tehniskais apraksts

RTU HPC klasteri “Rudens” veido 54 skaitļošanas mezgli, uz kuriem tiek izpildīti lietotāju uzdevumu, un vadības mezgls, kas pilda klastera pārvaldības funkcijas (skat. attēlu). Visi mezgli ir savstarpēji savienoti ar ātru InfiniBand datortīklu. Katrs skaitļošanas mezgls ir aprīkots ar diviem x86_64 arhitektūras procesoriem (CPU) un daži arī ar papildus ar 2 vai 4 Nvidia Tesla grafiskajiem paātrinātājiem (GPU). Pēc mezglu uzbūves klasteris ir heterogēns, apvienojot dažādu paaudžu un tehnisko parametru mezglus.

Datu glabāšanai ir pieejami vairāki caur tīklu pieslēgti disku masīvi ar kopējo lietotājiem pieejamo ietilpību ~800 TB. Uzdevumiem ar intensīvu ievadizvadi pieejams speciāls NVMe disku masīvs ar BeeGFS paralēlo failu sistēmu.