HPC lietojuma uzskaite

Uzdevuma patērētie klastera resursi (CPU/GPU stundas) tiek uzskaitīti ar speciālu programmu MOAB Accounting Manager.  Uzskaitīts tiek tikai uzdevuma izpildlaiks un netiek ņemts vērā laiks, ko lietotājs pavada, sagatavojot uzdevumu, vai uzdevuma gaidīšanas laiks rindā. Automātiski tiek aprēķinātas katra uzdevuma izmaksas saskaņā ar vienošanos par HPC pakalpojuma izmantošanu.

Bilanci (konta atlikumu) var apskatīt ar komandu:

mam-balance 
mam-list-funds

Iegūt detalizētu atskaiti par katra uzdevuma patērētajiem klastera resursiem, piemēram, par 2018. gada jūliju: 

mam-list-usagerecords -s 2018-07-01 -e 2018-08-01