Misija

RTU HPC centrs jeb Augstas veiktspējas skaitļošanas centrs (High-Performance Computing Centre) ir RTU Inovāciju prorektora dienesta sastāvā esoša struktūrvienība, kura misija ir veicināt un atbalstīt digitālo tehnoloģiju lietošanu pētniecībā, padarot RTU un Latvijas zinātni modernāku un konkurētspējīgāku.

Mūsu vīzija: esam nacionālais HPC centrs Latvijā, kas nodrošina augstas kvalitātes pakalpjumus – zinātnieku un studentu izcilībai, industrijas inovāciju kapacitātes celšanai.

Galvenie HPC centra uzdevumi ir:

  • nodrošināt piekļuvi jaudīgai skaitļošanas un datu glabāšanas infrastruktūrai;
  • sniegt modelēšanas un simulācijas pakalpojumus, kā arī palīdzību uzdevumu pārcelšanai uz HPC;
  • nodrošināt zinātnisko programmatūru universitātes pētniecības un mācību procesam;
  • rīkot mācības un seminārus par digitālās zinātnes tematiku;
  • veidot sadarbību ar Eiropas e-infrastruktūrām.

HPC centrs ir izveidots 2012. gada jūnijā kā turpinājums FP6 un FP7 projektā BalticGrid uzsāktajiem skaitļošanas pasākumiem (2005. – 2010. gads). Šajā laikā uzkrāta plaša pieredze superskaitļošanā gan inženierzinātņu, gan citu jomu lietojumu atbalstam, kā arī izveidota sadarbība ar lielākajiem Latvijas zinātniskajiem institūtiem un universitātēm. HPC centrs ir atvērts sadarbībai arī ar industriju.

Development of HPC centre