Mūsu vīzija

RTU HPC (High Performance Computing) centrs jeb Zinātniskās skaitļošanas centrs ir Zinātņu prorektora paspārnē esoša struktūrvienība, kuras mērķis ir sniegt atbalstu e-zinātnes tehnoloģiju lietošanai pētniecībā. Galvenie centra uzdevumi ir:

  • nodrošināt piekļuvi modernai skaitļošanas infrastruktūrai (HPC klasterim, datu glabātuvei);
  • veidot saikni ar Eiropas e-infrastruktūru;
  • sniegt tehnisku atbalstu skaitļošanas uzdevuma pārnešanai uz HPC;
  • nodrošināt zinātnisko programmatūru pieejamību pētniecībai un mācību procesam;
  • rīkot apmācības un seminārus;

HPC centrs ir izveidots 2012. gada jūnijā kā turpinājums FP6 un FP7 projektā BalticGrid  uzsāktajiem skaitļošanas pasākumiem (2005.-2010. gads).

Šajā laikā uzkrāta pieredze gan inženierzinātņu lietojumu atbalstam RTU, gan pakalpojumu nodrošināšanai citām pētniecības organizācijām Latvija. HPC centrs ir atvērts sadarbībai arī ar industriju.

Development of HPC centre
 

Mūsu komanda

Lauris Cikovskis, HPC, RTU

 Dr. Lauris Cikovskis

Centra vadītājs

HPC speciālists

Vadošais pētnieks EOSC Nordic projektā

E-pasts: Lauris.Cikovskis@rtu.lv

linkedin

Ieva Timrote

Dr. phys.

Projektu administrators

Apmācību organizators

Tālr.: 67089453

E-pasts: Ieva.Timrote@rtu.lv

Marina Moļa, HPC, programmatūra

Marina Moļa

RTU doktorante

Zinātniskās programmatūras atbalsta speciālists

E-pasts: hpc@rtu.lv

Jānis Eidaks

RTU doktorants

HPC sistēmas administrators

E-pasts: hpc@rtu.lv

Aleksandrs Gutcaits  

Informācijas tehnoloģiju administrators

E-pasts: aleksandrs.gucaits@rtu.lv

Arturs Āboltiņš, RTU EEF

Dr. Artūrs Āboltiņš

Vadošais pētnieks

Paralēlās programmatūras izstrādes speciālists

E-pasts: Arturs.Aboltins_1@rtu.lv

linkedin

Ilmārs Slaidiņš, padomdevējs, HPC centrs, RTU

Ilmārs Slaidiņš

Dr. sc. ing.

Vadošais pētnieks EOSC Nordic projektā

Latvijas delegāts e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG)

linkedin

Jānis Kampars

Dr. sc. ing

Vadošais pētnieks EOSC Nordic projektā

linkedin

Skaitliskās plūsmas mehānikas (CFD) ekspertu grupa

Jānis Šliseris, CFD, RTU, HPC centrs

Jānis Šliseris

RTU asoc. profesors, Dr.sc.ing.

Vadošais pētnieks, Būvmehānikas katedras vadītājs

CFD ekspertu grupas zinātniskais vadītājs

E-pasts: janis.sliseris@rtu.lv

Sabīne Upnere, RTU, CFD, HPC centrs

Sabīne Upnere

RTU doktorante (Mehānikas institūts)

CFD speciāliste

E-pasts: sabine.upnere@rtu.lv

Armands, Bušs, CFD, RTU, HPC centrs

Armands Bušs

M.Sc.

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģiju institūta zinātniskais asistents

CFD speciālists

E-pasts: armands.buss@rtu.lv

Kursu vadītāji

Arnis Lektauers, CUDA, kursi, HPC centrs, RTU

Arnis Lektauers

Asoc. profesors Dr. sc. ing.

CUDA  kursu vadītājs

E-pasts: Arnis.Lektauers@rtu.lv

linkedin

Māris Tērauds, Matlab, kursi, apmācības, programmatūra

Māris Tērauds

Asoc. profesors Dr. sc. ing.

MATLAB kursu vadītājs

E-pasts: Maris.Terauds@rtu.lv

linkedin

Modris Dobelis SolidWorks, apmācības

Modris Dobelis

RTU profesors
SolidWorks kursu vadītājs

E-pasts: Modris.Dobelis@rtu.lv

linkedin

 

Mūsu kontakti

Rīgas Tehniskās universitātes

HPC centrs
Āzenes iela 12, 409.kab., Rīga,
LV- 1048
Kaļķu iela 1, 421.kab., Rīga, LV-1658


Tel. +371 67089453

 E-pasts: hpc@rtu.lv