Ievadkurss MATLAB

Kursa kods:                 HPC001

Mērķauditorija:          RTU zinātniskais personāls un mācībspēki, studenti ar interesi pētniecībā un inovācijās

Kursa vadītājs:            Dr.Sc.Ing. Māris Tērauds

Priekšzināšanas:         izpratne par zinātnisko metodoloģiju

Kursa apjoms:             16 h (8 nodarbības x 2 h)

Mācību formāts:          datorklasē interaktīvu (līdzdarbošanās) praktisko nodarbību viedā

Dalībnieku skaits:       10-15

Cena:                             Kursa dalības maksu šobrīd sedz HPC kopmatences centrs Latvijā EuroCC projekta ietvaros. Parasti cena RTU darbiniekiem un studentiem 50,- EUR maksājot  struktūrvienībai/ 55,- EUR (+PVN) maksājot privāti.

RTU zinātniskam personālam un mācībspēkiem tiek piedāvāta iespēja apgūt programmēšanas valodas MATLAB ievadkursu. MATLAB ir augsta līmeņa valoda un interaktīva vide skaitliskajiem aprēķiniem, vizualizēšanai un programmēšanai. To plaši lieto zinātniskajās aprindās un arvien plašāk arī RTU. MATLAB sistēmā ir ļoti daudz rīku (toolbox), bet, lai efektīvi darbotos ar tiem un lietotu savā zinātniskajā darbā, jāsaprot MATLAB valoda un kā strādāt ar MATLAB komandlogā.

Saturs

Valodas pamatkonstrukcijas, funkcijas, skripti, datu filtrācija un šķērsgriezumu konstruēšana. Grafiku pielāgošana Jūsu zinātniskajiem rezultātiem, sakarību izvešana, simboliskie rēķini ar MATLAB, datu imports un eksports.

Pašreizējā MATLAB, tam kļūstot arvien lietotājam draudzīgākam, daļu no operācijām var veikt ar peles palīdzību. Šajā apmācībā galvenokārt strādās komandrežīmā, nevis ar peli.

Nodarbību plāns

  1. Ievads MATLAB, pamatdarbības, pamatobjekti.
  2. Mērījumu datu apstrāde ar MATLAB, datu interpolācija, aproksimācija, regresija un imports.
  3. Grafiskie objekti MATLAB, rokturu grafika.
  4. Darbs ar simbolisko matemātiku.
  5. Funkcijas, skripti, datu filtrācija, šķērsgriezumu konstruēšana.
  6. Cikli MATLAB, paralēlā skaitīšana MATLAB.
  7. Citi MATLAB objekti, struktūras, šūnu (cell) matricas, automātiskā uzdevumu sagatavošana studentiem, atskaišu (report) veidošana.
  8. MATLAB interfeisa izveidošana (spiedpogas u. tml.), guide, uicontrol objekti.