SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics ir programmatūras pakete, ko izmanto statistiskajai analīzei. Programmatūra ietver rīkus, kas ļauj lietotājam ātri apskatīt datus un formulēt hipotēzes papildu testēšanai. Programma ļauj noskaidrot saistību starp mainīgajiem, novērot tendences, grupēt datus un izteikt prognozes.

Programmatūra ir paredzēta nekomerciāliem mērķiem un ir pieejama instalēšanai individuālajā datorā tikai RTU darbiniekiem un doktorantiem.

Licences termiņš: uz neierobežotu termiņu.

Atbalsts no SPSS lapaspuses: nav pieejams.

Lietotāju grupas: darbinieki un doktoranti.

Licenču saņemšana

Pētniecībai.

Pieejama Academic licence instalēšanai individuālajā datorā.

To var saņemt tikai RTU darbinieki un doktoranti. Lai pieteiktos, lūdzam aizpildīt ANKETU. Pēc reģistrācijas e-pastā saņemsiet turpmākās instrukcijas par failu lejupielādi un instalāciju.

Mācību procesa nodrošināšanai.

Instalēšana datorklasēs nav pieejama.

Studentiem.

Instalēšana personīgajā datorā nav pieejama. Neattiecas uz doktorantiem.

Prasības datoram

Aparatūra un operētājsistēma. Prasības izstrādātāja mājaslapā: http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/requirements.html

Savienojums ar tīklu. SPSS Standard licence tiek uzturēta centrālajā serverī RTU datu centrā, tāpēc programmatūras instalācijas un lietošanas laikā datoram jābūt savienotam ar RTU tīklu (Floating Network licences tips). Lietošanai ārpus RTU, piemēram, mājās, nepieciešams VPN (Virtual Private Network)savienojums ar RTU tīklu. Vairāk informācijas.

SPSS Base versija ir pilnībā neatkarīga (stand-alone) un tai vajadzīgs savienojums ar RTU datortīklu.

Pieejamie programmas moduļi un versijas

IBM SPSS Statistics Standard (versija 23)

IBM SPSS Statistics BASE (versija 23) – nav nepieciešams savienojums ar datortīklu.

IBM SPSS Statistics programmatūras licence iegādāta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu projekta „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” ietvaros.