Uzdevumu pārvaldība

Klasterī tiek izmantota speciāla uzdevumu pārvaldības sistēma, kas palīdz organizēt lietotāju uzdevumus (no angļu job/task – izpildāmā simulācija vai programmas kods). Lietotājam pieprasot uzdevuma izpildei noteiktus resursus (kodolus, atmiņu), pārvaldības sistēma pati atrod brīvus resursus un nodrošina tiem ekskluzīvu piekļuvi (nepārklājas ar citu lietotāju uzdevumiem). Savukārt, lai godīgi sadalītu klastera laiku starp daudzu lietotāju uzdevumiem, tiek izmantotas virtuālas rindas. Uzdevumu izpilde klasterī iedalāms šādos etapos:

  1. pieslēgšanās klasterim (aprakstīta sadaļā Darba uzsākšana klasterī);
  2. uzdevuma ievietošana rindā; 
  3. izpilde un lietotāja sekošana tās statusam; 
  4. rezultātu saņemšana. 

RTU izmantotā uzdevumu pārvaldības sistēma ir Torque/Moab. Torque veic zemāka līmeņa pakešu uzdevumu pārvaldību, savukārt Moab nodrošina austāka līmeņa rindošanas un klastera pārvaldības funkcionalitāti.