Klastera lietotāju saskarnes (interfeisi)

Lietotāju mijiedarbe ar klasteri var notikt vairākos veidos: 

  • no komandrindas (attāls terminālis); 
  • no lietojumprogrammas grafiskās saskarnes (GUI); 
  • no web saskarnes.

Komandrinda

Tradicionāls klastera piekļuves veids. Lietotājs caur internetu pieslēdzas attālam terminālim (parasti ar SSH protokolu), kur var izpildīt komandas teksta režīmā. Iespējams rediģēt un kompilēt kodu, ievietot rindā uzdevumu (simulāciju) un monitorēt uzdevumu izpildes gaitu. No komandrindas ar izsaukt arī grafisko rīkus. Instrukcijas šajā rokasgrāmatā galvenokārt paredzētas tieši komandrindas piekļuvei.

Lietojumprogrammatūras grafiskā saskarne (GUI)

Dažās programmatūru paketēs (Schrodinger, MATLAB u.c.) ir iebūvēts atbalsts paralēlai skaitļošanai uz klastera. Lietotājs neizejot no ierastās programmatūras vides var izvēlēties vai izpildīt simulāciju lokāli, vai ievietot to rindā izpildei uz klastera. Tādu lietojumprogrammatūru gadījumā kā Schrodinger, darbs ar klasteri iespējams atverot grafisko saskarni gan lokāli uz personīgā datora, gan attāli uz klastera vadības mezgla.  

Web saskarne

Piekļuve klasterim ar HTTP protokolu, t.i. atverot grafisku saskarni (portālu) interneta pārlūkprogrammā.

  • Moab Viewpoint ir grafiska saskarne, lai nosūtītu uz izpildi un pārraudzītu uzdevumus līdzīgi kā komandrindā, bet tikai grafiskā vidē. Piekļuve saskarnei https://viewpoint.hpc.rtu.lv var tikt iegūta sazinoties ar hpc@rtu.lv. Attēlā parādīta Moab Viewpoint saskarne.

  • Galaxy ir tiešsaistes platforma biomedicīnas datu (piem., genoma, transkriptoma un proteoma) apstrādei, kas nodrošina plašu bioinformātikas rīku klāstu un ērtu lietošanu bez specifiskām Linux komandrindas un HPC sistēmu zināšanām.

RTU HPC Galaxy vide ir pieejama: https://galaxy.hpc.rtu.lv . Lai saņemtu pieeju šai Galaxy platformai, lūgums rakstīt uz hpc@rtu.lv. Jums būtu jāspēj automātiski reģistrēties, izmantojot savus piekļuves datus RTU HPC. Jebkurus pieprasījumus attiecībā uz rīkiem vai atsaucēm uz datu kopām var sūtīt uz hpc@rtu.lv.

Šeit redzams piemērs no kvalitātes kontroles ziņojuma Galaxy vidē, izmantojot FastQC: