Klastera lietotāju saskarnes (interfeisi)

Lietotāju mijiedarbe ar klasteri var notikt vairākos veidos: 

  • no komandrindas (attāls terminālis); 
  • no lietojumprogrammas grafiskās saskarnes (GUI); 
  • no web saskarnes.

Komandrinda

Tradicionāls klastera piekļuves veids. Lietotājs caur internetu pieslēdzas attālam terminālim (parasti ar SSH protokolu), kur var izpildīt komandas teksta režīmā. Iespējams rediģēt un kompilēt kodu, ievietot rindā uzdevumu (simulāciju) un monitorēt izpildes gaitu.

No komandrindas var izsaukt  arī grafiskus rīkus.

Grafiskais režīms komandrindā

Pieslēdzoties klasterim ar SSH savienojumu (piemēram,  ar programmu PuTTY), var lietot ne tikai termināla komandrindu, bet arī grafiskos rīkus. SSH nodrošina grafiskās sesijas pārsūtīšanu (X11 forwarding) no klastera uz lietotāja datoru.  

Linux vidē, pieslēdzoties klasterim, izmantojiet –X parametru. 

ssh -X [username]@ui-1.hpc.rtu.lv

Lai šo funkciju izmantotu MS Windows vidē, lietotāja personālajā datorā jāveic papildu sagatavošanās soļi.  

  1. Instalējiet rīku X Windows server , kuru var lejupielādēt: https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/ 
  2. Palaidiet to fonā kā servisu. Pirmajā startēšanas reizē var prasīt mainīt uzstādījumus, atstājiet noklusētos. 
  3. Papildus nepieciešama PuTTY konfigurācija darbam ar X Windows. Izmainiet saglabāto konfigurāciju priekš klastera piekļuves servera, veicot turpmāk parādītās izmaiņas: 

Saglabājiet PuTTY konfigurāciju! 

Piemērs: MATLAB programmatūras izsaukšana no komandrindas

Lai uz klastera piekļuves servera (ui-1.hpc.rtu.lv) startētu Matlab grafisko saskarni, pieslēdzieties klastera komandrindai, izmantojot iepriekš aprakstīto grafiskās sesijas pārsūtīšanu.  

Piekļuves servera komandrindā izpildiet:

module load matlab/R2017b 
matlab

Jūsu datorā tiks atvērts programmas logs, bet visas darbības tiks izpildītas attāli uz klastera. MATLAB saskarne nodrošina vajadzīgos rīkus uzdevuma ievietošanai rindā un izpildei uz skaitļošanas mezgliem. 

Lietojumprogrammatūras grafiskā saskarne

Dažās programmatūru paketēs (Schrodinger, MATLAB u.c.) ir iebūvēts atbalsts paralēlai skaitļošanai uz klastera. Lietotājs neizejot no ierastās programmatūras vides var izvēlēties vai izpildīt simulāciju lokāli, vai ievietot to rindā izpildei uz klastera. Tādu lietojumprogrammatūru gadījumā kā Schrodinger, darbs ar klasteri iespējams atverot grafisko saskarni gan lokāli uz personīgā datora, gan attāli uz klastera vadības mezgla.  

Web saskarne

Piekļuve klasterim ar HTTP protokolu, t.i. atverot grafisku saskarni (portālu) interneta pārlūkprogrammā. Piemērs attēlā Moab Viewpoint saskarne.