HPC klastera piekļuve

Skaitļošana HPC klasterī uz x86 arhitektūras centrālā procesora (CPU) vai grafiskā procesora (GPU). Skaitļošanas uzdevumu var izpildīt uz viena vai vairākiem procesoriem/mezgliem paralēli. HPC klasteris pieejams attālināti kā  pašapkalpošanās vide, kurā vienlaicīgi strādā vairāki lietotāji.

  • Attālināta piekļuve, izmantojot SSH vai HTTPS protokolu;
  • Skaitļošanas problēmu risināšana uz viena vai vairākiem procesoriem/mezgliem paralēli;
  • Jāmaksā tikai par faktisko darba izpildes laiku;
  • Saņem palīdzību no ekspertiem ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi.

Aparatūras tehniskie parametri

Klastera parametri ir atrodami šeit.

Pakalpojums ietver

  • vienu lietotāja kontu HPC klasterī;
  • 24/7 attālinātu piekļuvi internetā;
  • 1 TB diska vietu īslaicīgai datu glabāšanai;
  • 5 GB RAM uz vienu CPU kodolu;
  • instalētu lietojumprogrammatūru;
  • instruktāžu un tehnisko atbalstu.

HPC klastera izmantošanas kārtība

Lai saņemtu piekļuvi HPC klasterim, jāaizpilda pieteikuma forma, pēc kuras izskatīšanas HPC centrs sazinās ar interesentu un vienojas par turpmākajiem soļiem.

HPC klastera izmantošana lietotājam tiek nodrošināta attālināti internetā.

HPC klasteris lietotājam ir pieejams nepārtraukti, bet, tā kā vienlaicīgi var strādāt vairāki lietotāji, darbojas uzdevumu rindas princips. Tas nozīmē – ja uzdevumam pieprasīto resursu apjoms pārsniedz HPC klastera brīvo resursu (procesoru kodolu vai atmiņas) apjomu, uzdevums tiek ielikts rindā un gaidīšanas laiks ir atkarīgs no uzdevumu rindas garuma un lietotāja prasīto resursu apjoma.

Lai sabalansētu HPC klastera noslodzi starp lietotājiem, HPC centram ir tiesības vienpersoniski mainīt lietotājam pieejamo HPC klastera resursu (piemēram, procesoru kodolu) apjomu vai vienlaicīgi izpildāmo uzdevumu skaitu.

Viena uzdevuma (simulācijas) pieļaujamais izpildes ilgums ir 2 nedēļas, pēc kuru pārsniegšanas uzdevums tiks automātiski pārtraukts. Ja uzdevuma izpildei nepieciešams lielāks stundu skaits, lietotājs par to vienojas ar HPC centru.

Lietotāja failu un uzdevumu starprezultātu glabāšanai tiek piešķirta mape /home/< lietotājvārds>, kuras maksimālā ietilpība ir līdz 2 TB. Lai palielinātu ietilpību, lietotājam par to ir jāvienojas ar HPC centru.

Izpildot uzdevumu uz centrālā procesora, uz vienu kodolu var izmantot līdz 10 GB operatīvās atmiņas. Lai izmantotu lielāku atmiņas apjomu, jārezervē attiecīgi lielāks kodolu skaits.

HPC centra primārais uzdevums ir atbalstīt un veicināt akadēmiskus pētījumus, tāpēc aizliegts izmantot klasteri komerciālu pasūtījumu izpildei bez saskaņošanas ar HPC centru.

Lietotājs pats ir atbildīgs par programmatūras izmantošanu atbilstoši licences noteikumiem. Ārējs lietotājs (tāds, kurš nestrādā vai nemācas RTU) pats nodrošina nepieciešamo lietojumprogrammatūru licences. Licencēšanas neskaidrību gadījumā lūdzam konsultēties ar HPC centru.

Lietotājs nepieļauj darbības, kas var traucēt citu lietotāju darbu (uzdevumu rindas apiešana, rezervētā resursu apjoma pārsniegšana u. tml.).

Ja HPC centram jāveic plānoti klastera remontdarbi vai programmatūras atjaunināšana, kuras laikā klasteris nebūs pieejams, tad laicīgi tiks nosūtīts brīdinājums uz lietotāja e-pasta adresi.

Publicējot pētījuma rezultātus, lūdzam iekļaut atsauci uz RTU HPC centru un klastera izmantošanu, kā arī informēt HPC centru par šādas publikācijas esamību, aizpildot formu.

Pakalpojumu saņemšanas termiņi

Jauniem HPC lietotājiem pakalpojuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no veicamo sagatavošanās darbu (koda pielāgošana, programmatūras instalēšana u. c.) apjoma un sarežģītības. Parasti no 1 līdz 2 nedēļām.

Reģistrētiem lietotājiem piekļuve klasterim un rindu sistēmai tiek nodrošināta nepārtraukti (24/7), bet skaitļošanas resursu pieejamība ir atkarīga no uzdevumu rindas garuma un lietotāja prasīto resursu apjoma.

Lietojuma uzskaite un norēķinu kārtība

HPC klastera izmantošanas ilguma uzskaiti nodrošina programma MOAB Accounting Manager. Vērā tiek ņemts tikai uzdevuma izpildes laiks, neieskaitot rindā pavadīto laiku.

CPU laika uzskaites vienība – kodolstunda, t. i., viena centrālā procesora kodola izmantošana vienu stundu.

GPU laika uzskaites vienība – GPU stunda, t. i., grafiskā procesora izmantošana vienu stundu.

N.B. Lai izmantotu grafisko procesoru,  papildus jāizmanto arī vismaz viens centrālā procesora kodols, kura izmantošana tiek uzskaitīta atsevišķi.

Rēķinu par attiecīgajā mēnesī lietotāja veikto darbu ar HPC klasteri HPC centrs izraksta atbilstoši cenrādim līdz nākamā mēneša 10. datumam. Rēķinu kopā ar detalizētu lietojuma uzskati nosūta uz lietotāja e-pastu. Rēķina apmaksu lietotājs veic ar HPC centru iepriekš saskaņotā termiņā.

RTU doktoranti un zinātniskais personāls pakalpojumu apmaksai var izmantot RTU Zinātnes atbalsta fonda finansējumu.

Kontakti

Rīgas Tehniskās universitātes HPC Centrs
E-pasts: hpc@rtu.lv
Tālr.: +371 67089453

Tehniskais atbalsts: hpc@rtu.lv