Sadarbības organizācijas

Organiskas sintezes instituts logo
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
LU, Latvijas Universitāte

HPC centrs administrē Latvijas Organiskās sintēzes institūta skaitļošanas klasteri un  sniedz atbalstu lietotājiem.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieki izmanto RTU skaitļošanas klasteri visa genoma genotipēšanas datu analīzei.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”   zinātnieki izmanto RTU skaitļošanas klasteri.

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta un Fizikas, Matemātikas un Optometrijas fakultātes Skaitliskās modelēšanas institūta zinātnieki izmanto RTU skaitļošanas klasteri.

Rīgas Stradiņa universitātes zinātnieki izmanto RTU skaitļošanas klasteri.

Ar Tartu universitātes HPC centru piedalāmies kopīgos projektos, rīkojam 4th Baltic HPC and Cloud konferenci, kā arī apmaināmies ar jaunāko informāciju.

RTU HPC centrs atbalsta Tilde pētnieku komandas dalību mašīntulkošanas sacensībās.

Sadarbība ar Eiropas e-infrastruktūrām

Project HPC EUROPE 3
superskaitļošanas atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Izmantojot HPCEuropa3 (HPCE3) projekta sniegtās iespējas, pētnieki no Baltijas valstīm var papildināt zināšanas un piekļūt skaitļošanas jaudām Zviedrijas Karaliskās tehniskās universitātes superskaitļošanas centrā (KTH/PDC).

Ar HPCEuropa3 kopīgi rīkojam 4th Baltic HPC and Cloud Conference.

RTU HPC centrs ir pilntiesīgs biedrs SESAME Net tīklā, kurā apvienojušies HPC kompetences centri, lai sniegtu superskaitļošanas atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (SME).

HPC centrs ir sadarbojies ar:

vides risinājumu institūts logo
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija logo