EOSC-Nordic

2019. gada 1. septembrī tika uzsākts Horizon 2020 programmas projekts EOSC Nordic, kura mērķis ir veicināt Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa (EOSC) ieviešanu Ziemeļvalstīs un Baltijā. Tas tiks veikts koordinējot EOSC saistītus pasākumus šajās valstīs, kā arī ieviešos EOSC standartus un risinājumus. Projektā piedalās 24 partneri no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm (no Norvēģijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas, Islandes, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas),  kā arī no Nīderlandes un Vācijas.

Koordinators: NordForsk (NO)
Partneri: 24
Kopējais budžets: 5.9 M €
Īstenošanas periods: 01.09.2019-31.09.2022
Latviju projektā pārstāv RTU