MATLAB

Mathworks MATLAB, saukta arī par “matricu laboratoriju”, ir augsta līmeņa valoda un interaktīva vide skaitliskajiem aprēķiniem, vizualizēšanai un programmēšanai. Izmantojot MATLAB, Jūs varat analizēt datus, izstrādāt algoritmu un izveidot modeļus un lietojumprogrammas.

Programmatūra bezmaksas ir pieejama RTU sturktūvienībām, lietojama nekomerciālai pētniecībai un mācībām datorklasēs. Laikietilpīgām MATLAB simulācijām ir iespējams izmantot MATLAB Distributed Computing Server, kas pieejams RTU HPC klasterī (instrukcijas skatīt ŠEIT).

Licences termiņš: uz neierobežotu termiņu.

Ražotāja atbalsts: līdz 31.12.2019.

Lietotāju grupas: darbinieki, doktoranti un mācību klases.

MathWorks programmatūras logo

Licenču saņemšana

Licenču saņemšana

Pētniecībai.

Pieejama Academic Use – Concurent licence.

Licenci var iegūt tikai RTU darbinieki un doktoranti. Pēc reģistrācijas saņemsiet turpmākās instrukcijas par failu lejupielādi un instalāciju.

Apmācībai.

Pieejama Classroom Use licence

Licenci var izmantot studentu apmācībai datorklasēs un mācību materiālu sagatavošanai.

Lai pieteiktos, lūdzam aizpildīt ANKETU;

Pēc reģistrācijas e-pastā saņemsiet turpmākās  instrukcijas par failu lejupielādi un instalāciju. Ņemiet vērā, ka datorklases pieteikumā jānorāda arī informācija par datorklases adresi, kabineta numuru, vietu skaitu, vārtejas IP adresi / IP adrešu apgabalu un datoru nosaukumus, tāpēc pirms aizpildīšanas iesakām to precizēt.

Studentiem.

Studentiem, kuri nav doktoranti vai nestrādā RTU, MATLAB instalēšanai personīgajā datorā nav pieejams. To ir iespēja lietot datorklasēs.

HPC lietotājiem.

Lai izmantotu programmu skaitļošanas klasterī, jāreģistrējas par klastera lietotāju ŠEIT.

Prasības datoram

Aparatūra un operētājsistēma. Informācija izstrādātāja mājaslapā: http://se.mathworks.com/support/sysreq/current_release/

Vecākiem datoriem iespējams instalēt kādu no iepriekšējām MATLAB versijām.

Savienojums ar tīklu. MATLAB licence tiek uzturēta centrālajā serverī RTU datu centrā, tāpēc programmatūras instalācijas un lietošanas laikā datoram jābūt savienotam ar RTU tīklu (Floating Network licences tips). Lietošanai ārpus RTU, piemēram, mājās, nepieciešams VPN (Virtual Private Network) savienojums ar RTU tīklu (vairāk informācijas skatīt ŠEIT).

Pieejamie programmas moduļi (toolbox) un versijas

Visām licencēm versija 2019a un vecāka, ja nav norādīts citādi.


Modulis Piezīmes
MATLAB
Simulink
Aerospace Blockset tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Aerospace Toolbox pētniecības licencei bez ierobežojumiem, klases licencei līdz verijai 2017b
Bioinformatics Toolbox tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Communications System Toolbox
Computer Vision System Toolbox pētniecības licencei bez ierobežojumiem, klases licencei līdz verijai 2017b
Control System Toolbox
Curve Fitting Toolbox
DSP System Toolbox
Data Acquisition Toolbox pētniecības licencei bez ierobežojumiem, klases licencei līdz verijai 2017b
Database Toolbox pētniecības licencei bez ierobežojumiem, klases licencei līdz verijai 2017b
Econometrics Toolbox
Embedded Coder
Filter Design HDL Coder tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Financial Toolbox pētniecības licencei līdz verijai 2017b, klases licencei bez ierobežojumiem
Fixed-Point Designer
Fuzzy Logic Toolbox
Gauges Blockset (Discontinued) tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Global Optimization Toolbox
HDL Coder līdz versijai 2017b
HDL Verifier tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Image Acquisition Toolbox tikai pētniecības licencei
Image Acquisition Toolbox
Image Processing Toolbox
Instrument Control Toolbox
LTE System Toolbox līdz versijai 2017b
MATLAB Builder EX (Transitioned) līdz versijai 2014b
MATLAB Coder
MATLAB Compiler
MATLAB Compiler SDK līdz versijai 2017b
MATLAB Report Generator pētniecības licencei līdz verijai 2017b, klases licencei bez ierobežojumiem
Mapping Toolbox tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Model Predictive Control Toolbox līdz versijai 2017b
Model-Based Calibration Toolbox līdz versijai 2017b
Neural Network Toolbox pētniecības licencei bez ierobežojumiem, klases licencei līdz verijai 2017b
OPC Toolbox tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Optimization Toolbox
Parallel Computing Toolbox
Partial Differential Equation Toolbox pētniecības licencei bez ierobežojumiem, klases licencei līdz verijai 2017b
Phased Array System Toolbox līdz versijai 2017b
RF Blockset līdz versijai 2017b
RF Toolbox
Robust Control Toolbox tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Signal Processing Toolbox
SimBiology tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
SimEvents tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Simscape
Simscape Driveline tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Simscape Electronics
Simscape Fluids pētniecības licencei līdz verijai 2017b, klases licencei bez ierobežojumiem
Simscape Multibody pētniecības licencei bez ierobežojumiem, klases licencei līdz verijai 2017b
Simscape Power Systems
Simulink 3D Animation
Simulink Check līdz versijai 2017b
Simulink Code Inspector tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Simulink Coder
Simulink Control Design pētniecības licencei bez ierobežojumiem, klases licencei līdz verijai 2017b
Simulink Coverage līdz versijai 2017b
Simulink Design Optimization tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Simulink Design Verifier tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Simulink Desktop Real-Time līdz versijai 2017b
Simulink Real-Time līdz versijai 2017b
Simulink Report Generator līdz versijai 2017b
Simulink Requirements līdz versijai 2017b
Spreadsheet Link
Stateflow līdz versijai 2017b
Statistics and Machine Learning Toolbox
Symbolic Math Toolbox
System Identification Toolbox
SystemTest (Discontinued) tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Vehicle Network Toolbox tikai pētniecības licencei līdz versijai 2016a
Wavelet Toolbox pētniecības licencei bez ierobežojumiem, klases licencei līdz verijai 2017b