Mūsu lietotāji

RTU HPC centra skaitļošanas klasteri izmanto dažādu organizāciju zinātnieki:

Organiskas sintezes instituts logo
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
LU, Latvijas Universitāte

HPC centrs administrē Latvijas Organiskās sintēzes institūta skaitļošanas klasteri un  sniedz atbalstu lietotājiem.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieki izmanto RTU skaitļošanas klasteri visa genoma genotipēšanas datu analīzei.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”   zinātnieki izmanto RTU skaitļošanas klasteri.

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta un Fizikas, Matemātikas un Optometrijas fakultātes Skaitliskās modelēšanas institūta zinātnieki izmanto RTU skaitļošanas klasteri.

 

Rīgas Stradiņa universitātes zinātnieki izmanto RTU skaitļošanas klasteri.

RTU lietotāji