MĀCĪBAS

RTU HPC centrs organizē programmatūru mācības, kā arī sniedz konsultācijas ar HPC saistītos jautājumos.

Nākošās mācības

- MATLAB pielietojums darbā ar HPC (1. daļa) 2024. gada 27. maijs-17.jūnijs (4 nodarbības pirmdienās laikā 14:00-18:00).
- Ievadkurss SOLIDWORKS 2024. gada jūnijā (informācija sekos).