MĀCĪBAS

RTU HPC centrs organizē programmatūru mācības, kā arī sniedz konsultācijas ar HPC saistītos jautājumos.