MĀCĪBAS

RTU HPC centrs organizē programmatūru mācības, kā arī sniedz konsultācijas ar HPC saistītos jautājumos.

Nākošās mācības

Atvērtā HPC nedēļa 2022. gada 28. un 29. jūnijā.
CUDA izmantošana mašīnmācīšanās paātrināšanai 2022. gada 9. jūnijā
Matlab pielietojums darbā ar HPC No 2022. gada 11. maijā