MĀCĪBAS

RTU HPC centrs organizē programmatūru mācības, kā arī sniedz konsultācijas ar HPC saistītos jautājumos.

Nākošās mācības

CUDA II daļa 2021. gada 8. un 9. jūnijā.
Ievadkurss Matlab Plānots 2021. gada rudenī.
Ievadkurss Solidworks Plānots 2022. gada pavasarī.