HPC pielietojums zinātnē

HPC centrs vairāku gadu garumā ir nodrošinājis pakalpojumus zinātniekiem pētījumu veikšanai. 

RTU, Rīgas Tehniskā universitāte