EUROCC

Projekta “Nacionālie kompetences centri EuroHPC ietvaros (EuroCC)” uzdevums ir izveidot Eiropā kompetences centru tīklu, lai veicinātu augstas veiktspējas skaitļošanas iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā administrācijā un industrijā (it sevišķi mazajos un vidējos uzņēmumos). Kompetences centri apkopos visās Eiropas Savienības valstīs pieejamās kompetences, pieredzi un skaitļošanas resursus. Latvijai tā ir iespēja būt un attīstīties vienotā telpā HPC jomā kopā ar citām Eiropas valstīm.

Eiropā ir izvirzīts mērķis attīstīt augstas veiktspējas skaitļošanu (High Performance Computing – HPC). Jau ir izveidots EuroHPC kopuzņēmums (Joint Undertaking) un tā ietvaros Eiropas Komisija finansē projektus. EuroCC projektam Latvijā 50% finansējuma ir no H2020 programmas, bet 50% no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM).

Latviju projektā pārstāv Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Universitāte (LU).

Koordinators: UNIVERSITAET STUTTGART
Dalībvalstis: 33
Finansētājs: (50%) ES H2020 (EuroHPC Joint Undertaking); 50% no katras projekta dalībvalsts līdzekļiem
Latvijas finansējums: 1M €
Īstenošanas periods: 01.09.2020-31.08.2022
Latviju projektā pārstāv RTU (kā vadošais partneris) un LU

Latvijas kompetences centra uzdevumi

Projekta EuroCC mērķis ir izveidot Eiropā augstas veiktspējas skaitļošanas (High Performance Computing – HPC) Kompetences centru tīklu. Arī Latvija IZM personā ir iesaistījusies EuroHPC kopuzņēmumā un EuroCC ir viens no šī kopuzņēmuma apstiprinātajiem projektiem. Projekta laikā izveidoto Kompetences centru uzdevums būs veidot vienotu atbalsta struktūru – šie centri apkopos visās Eiropas Savienības valstīs pieejamās kompetences, pieredzi un skaitļošanas resursus.

Projekta galvenās aktivitātes visam tīklam kopumā un katram Kompetences centram ir cieši koordinētas. Latvijas Kompetences centram plānoti šādi pasākumi:

1. Pārvaldība. Latvijas Kompetences centra pārvaldes struktūras izveide, speciālistu piesaiste un ceļa kartes izstrāde.

2. Kompetenču attīstība. Identificēt nepieciešamās zināšanas un prasmes, atrast ekspertus, organizēt mācību pasākumus un veidot mācību līdzekļus.

3. Tehnoloģiju pārnese. Veidot ekspertu tīklu, kas spētu demonstrēt iespējamos augstas veiktspējas skaitļošanas lietojumus dažādās jomās un sniegt atbalstu to ieviešanai.

4. Sadarbība ar industriju. Meklēt efektīvākos veidus, kā identificēt iespējamās skaitļošanas algoritmu efektīvas pielietošanas jomas un attīstīt sadarbību.

5. Jaunās kompetences. Apgūt jaunākos augstas veiktspējas skaitļošanas pielietojumus procesu modelēšanas, mākslīgā intelekta, datu analīzes u.c. aktuālās jomās Latvijā.

6. Zināšanu krātuve. Apkopot informāciju par pakalpojumiem, rīkiem un izveidot visiem pieejamu demonstrāciju aprēķinu kopu.