MATLAB

Mathworks MATLAB, saukta arī par “matricu laboratoriju”, ir augsta līmeņa valoda un interaktīva vide skaitliskajiem aprēķiniem, vizualizēšanai un programmēšanai. Izmantojot MATLAB, Jūs varat analizēt datus, izstrādāt algoritmu un izveidot modeļus un lietojumprogrammas.

Programmatūra bezmaksas ir pieejama visām RTU sturktūvienībām (RTU darbiniekiem, zinātniekiem, doktorantiem, studentiem), lietojama nekomerciālai pētniecībai un mācībām datorklasēs.

Laikietilpīgām MATLAB simulācijām ir iespējams izmantot MATLAB Parallel Server, Šī programmatūra nodrošina iespēju mērogot MATLAB programmatūras un Simulink simulācijas uz superdatora jeb augstas veiktspējas skaitļošanas klastera, kā arī Cloud vidē.

Tā kā tagad RTU HPC klasterī ir bezlimita pieeja MATLAB Parallel Server, tad dažādas prototipēšanas un simulācijas tagad var uzsākt savā mājas datorā, bet pēc tam palaist uz superdatora. MATLAB Parallel Server atbalsta gan interaktīvus paralēlos aprēķinus, gan izkliedētus, veiktus uz lielām matricām.

Licences termiņš: uz neierobežotu termiņu.

Atjauninājumi: līdz 31.12.2026.

MathWorks programmatūras logo

Licenču saņemšana

Pieejama MATLAB Campus-Wide Licence.

Individuālai lietošanai savos datoros (RTU darbinieki, studenti, mācībspēks, zinātnieki)

Reģistrējieties patstāvīgi ar vards.uzvards@rtu.lv vai vards.uzvards@edu.rtu.lv tīmekļa vietnē https://se.mathworks.com/academia/tah-portal/rigas-tehniska-universitate-31700660.html, izvēloties “Individual” licenci.

Mācību klasēm

Ja nepieciešams MATLAB sagatavot/izmantot mācību klasēm, lai saņemtu piekļuvi, lūdzam sazināties ar HPC centru (hpc@rtu.lv).

HPC klastera lietotājiem

Lai izmantotu programmu skaitļošanas klasterī, jāreģistrējas par klastera lietotāju ŠEIT.

INSTRUKCIJA

Ja nepieciešams atbalsts MATLAB licences instalēšanas procesā, aicinām izmantot šo 19 soļu detalizētu instrukciju.

MATLAB_licences_sanemsanas_instrukcija

Prasības datoram

Aparatūra un operētājsistēma. Informācija MATLAB izstrādātāja tīmekļa vietnē: http://se.mathworks.com/support/sysreq/current_release/

Vecākiem datoriem iespējams instalēt kādu no iepriekšējām MATLAB versijām.

Savienojums ar tīklu. Izmantojot MATLAB licenci, nav vajadzīgs savienojums ar RTU tīklu.

Pieejamie programmas moduļi (toolbox) un versijas

Visām licencēm ir pieejama jaunāka MATLAB versija vai jebkura iepriekšējā MATLAB versija.

RTU mācībspēkam, zinātniekiem, studentiem un ikvienam RTU darbiniekam pašlaik bez maksas pieejami vairāk nekā 120 MathWorks produkti gan no MATLAB, gan Simulink produktu grupām.

Viss moduļu saraksts (vairāk nekā 120!) ir pieejams šeit.

Ja rodas jautājumi par MATLAB Campus-Wide licences saņemšanas/atjaunošanas procesu, aicinām sazināties ar RTU HPC centru, hpc@rtu.lv.

Ja rodas tehniskas problēmas MATLAB programmatūru un dažādo rīku izmantošanas procesā, aicinām izmantot MathWorks tehnisko atbalstu>>.

RTU ir pieejams MathWorks inženieru tehniskais atbalsts.

MathWorks MATLAB programmatūras licence iegādāta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu projekta „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” ietvaros.

MATLAB Campus-Wide licence iegādāta projektā «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» (projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003), kurā zinātnes universitātes – RTU, RSU un LU – izstrādā un īsteno 12 studiju moduļus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Mācībspēki jau ir izstrādājuši moduļus veidojošos studiju kursus, no šī gada sākta to aprobēšana universitātēs un industrijā. Projektu finansē ES Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija. Tā mērķis ir palielināt speciālistu skaitu Latvijā ar augsta līmeņa digitālām prasmēm (DigComp 7.–8. līmenis), kuri spēj lietot tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs, kā arī radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu.