Gromacs

GROningen MAchine for Chemical Simulations; molekulārā dinamika.

Lietotāja darba vides sagatavošana

module load gromacs/gromacs-2016 
gromacsInit

Izpildāmie faili

gmx
mdrun_mpi

Norādes lietošanai klasterī

Uzdevumu piemērus atradīsiet direktorijā:

/opt/exp_soft/user_info/gromacs