Comsol Multiphysics

Plaša lietojuma programmatūras pakete, kurā tiek izmantotas augsta līmeņa skaitliskās metodes, lai simulētu fizikālas problēmas. COMSOL Multiphysics galvenie moduļi ļauj veikt skaitliskus eksperimentus elektrodinamikā, hidrodinamikā, termodinamikā u. c.

Lietotāja darba vides sagatavošana

module load comsol/5.3a

Izpildāmie faili

comsol

Lietojuma piemēri

Uzdevumu piemērus atradīsiet direktorijā:

/opt/exp_soft/user_info/comsol