Simscale

Grafiskās izstrādes vide nepārtrauktas vides mehānikas un fluīdu dinamikas (CFD) aprēķinu veikšanai. 

Simscale ir mūsdienīga māķoņskaitļošanas vide, kurā var veikt fluīdu dinamikas, nepārtrauktas vides mehānikas kā arī siltumapmaiņas aprēķinus. Šajā vidē lieto arī OpenFOAM aprēķinu moduli. Lietotāja saskarne ir pieejama interneta pārlūkā. Izglītības nolūkos programmatūru var lietot bez maksas, bet tiešsaistes datorimitācijas laiks katram lietotājam ir ierobežots 3000 stundu apjomā un tajos iekļauta tikai nepārtrauktas vides mehānikas aprēķini. 

Licence

Komerciālā licence ar bezmaksas iespēju veikt nepārtrauktas vides mehānikas datorimitāciju 3000 stundu apmērā.

Programmatūras iegūšana: www.simscale.com/

Prasības datoram

Aparatūra un operētājsistēma

Atkarīgas no lietotāja izvēlētās interneta pārlūkprogrammas prasībām. Lietotāja datora un tā operētājsistēmas parametriem ir maza nozīme, jo aprēķini notiek uz programmatūras izstrādāja pārziņā esošiem serveriem. 

Savienojums ar tīklu 

Nepieciešams savienojums ar internetu, jo programmatūra ir mākoņskaitļošanas pakalpojums.