Python

Augsta līmeņa programmēšanas valoda. Python ir interpretējama objektorientētā skriptu valoda, plaši lietota zinātniskiem aprēķiniem, tostarp arī datu analīzes un māšīnmācīšanās (machine learning) jomās.

Klasterī iespējams lietot arī IPython un Jupyter interfeisus.

Lietotāja darba vides sagatavošana

Lai izmantotu operētājsistēmas nodrošinātās Python versijas, speciāla sagatavošana nav nepieciešama. Lai lietotu citu Python versiju, iesākām izmantot conda.

Izpildāmie faili

python
python3
pip
virtualenv

Norādes lietošanai klasterī

pip rīks ļauj bez administratora tiesībām pieliktu Python moduli (piemēram, NumPy).

pip install --user numpy

Ar Virtual enviroment (https://virtualenv.pypa.io/en/stable/userguide/) palīdzību lietotāji var izolēt dažādus Python projektus, veidojot virtuālas darba vides

a. Izveidot virtuālu vidi:

virtualenv --system-site-packages testenv

–system-site-packages” – tiks izmantoti arī sistēmā jau instalētie moduļi (pretēji pilnīgi “tīrai” videi).

b. Aktivizēt virtuālo vidi “testenv”.

source testenv/bin/activate

c. Instalēt moduļus virtuālajā vidē

pip install numpy

d. Iziet no virtuālās vides

deactivate