AutoCAD (Autodesk)

Studentiem un mācībspēkiem pieejama visa Autodesk programmatūra uz 3 gadiem bezmaksas, reģistrējoties individuāli Autodesk mājaslapā.

Instrukcijas ir pieejamas šeit.

Vairāk informācijas pieejams šeit.

Programmatūra paredzēta instalēšanai studentiem personīgajos datoros. Lietošanai nav nepieciešams savienojums ar RTU datortīklu.

autodesk logo