AutoCAD (Autodesk)

Studentiem un mācībspēkiem pieejama visa Autodesk programmatūra uz 3 gadiem bezmaksas, reģistrējoties individuāli Autodesk mājaslapā.

Vairāk informācijas .

Programmatūra paredzēta instalēšanai personīgajos un darba datoros, kā arī universitātes datorklasēs. Lietošanai nav nepieciešams savienojums ar RTU datortīklu.

autodesk logo