Matlab

MATLAB, saukta arī par “matricu laboratoriju”, ir augsta līmeņa valoda un interaktīva vide skaitliskajiem aprēķiniem, vizualizēšanai un programmēšanai.

MATLAB Distributed Computing Server (MDCS) ir MATLAB paplašinājums paralēlai skaitļošanai klasterī. Par MDCS lietošanu skat. ŠEIT.

Trešās personas lietojums (third party use) ļauj jebkuram pētniekam no Baltijas valstīm izmantot MATLAB uz RTU klastera akadēmiskiem mērķiem, neiegādājoties papildu programmatūras licences (proti, legāli lieto RTU licenci).

Lietotāja darba vides sagatavošana

module load matlab/R2017b

Izpildāmie faili

matlab