Atvērtā koda zinātnisko programmatūru iniciatīva

RTU zinātniskajā un izglītības darbībā tiek lietota zinātniskā programmatūra, kuras licenču iegāde un abonēšana rada regulārus izdevumus, bet daļu no šajos procesos izmantotās komerciālās programmatūras iespējams aizvietot ar zemu izmaksu atvērtā koda programmatūru, kas ir aktuāla tendence vadošajās universitātēs pasaulē. Plānojot pāreju no komerciālās programmatūras, ir nozīmīgi izvēlēties piemērotus atvērtā koda rīkus, lai nevajadzīgi nepasliktinātu vai nesarežģītu notiekošos darba procesus. Lai iedrošinātu komerciālās programmatūras lietotājus izvēlēties zemu izmaksu atvērtā koda programmatūru, tiem jāpiedāvā piemērota alternatīva, kā arī jānodrošina tehniskais atbalsts un sākotnējā apmācība.

Lietojot HPC centra uzturēto licenču serveru uzskaites datus, paredzēts noskaidrot komerciālās programmatūras rīkus ar lielāko lietotāju skaitu un analizēt to specializēto moduļu (toolbox) izmantošanas intensitāti. Vienam no šiem komerciālās programmatūras rīkiem, kura licences izmaksas ir augstas, tiks izvēlēta alternatīva ‑ piemērota zemu izmaksu atvērtā koda programmatūra. Izvēlētajam atvērtā koda programmatūras rīkam paredzēts izveidot tehnisko platformu, lietojot HPC centra infrastruktūru.

Projekta laikā ar RTU pētnieku un mācībspēku palīdzību tika apzinātas vairāk lietoto komerciālo programmatūru iespējamie aizstājēji – atvērtā koda un brīvpieejas zinātniskās programmatūras.

Šeit pieejams atvērtā koda un brīvpieejas zinātnisko programmatūru saraksts un programmatūras, ar kurām tās iespējams aizvietot.

RTU attīstības ideju konkurss tika izsludināts ar mērķi izvēlēties idejas RTU efektivitātes palielināšanai un iesaistīt šajā procesā darbiniekus, kuriem ir priekšlikumi RTU attīstības veicināšanā. Konkursā tika izvēlētas sešas RTU darbinieku piedāvātās idejas, tai skaitā atvērtā koda zinātniskās programmatūras iniciatīva.