Atvērtā koda zinātnisko programmatūru iniciatīva

RTU attīstības ideju konkurss tika izsludināts ar mērķi izvēlēties idejas RTU efektivitātes palielināšanai un iesaistīt šajā procesā darbiniekus, kuriem ir priekšlikumi RTU attīstības veicināšanā. Konkursā tika izvēlētas sešas RTU darbinieku piedāvātās idejas, tai skaitā atvērtā koda zinātniskās programmatūras iniciatīva.

MTAF Automobiļu katedras lektors Māris Gailis kopā ar ETF Radioelektronikas institūta vadošo pētnieku Artūru Āboltiņu un Zinātniskās skaitļošanas centra (HPC) vadītāju Lauri Cikovski konkursā startēja ar ideju RTU zinātniskajā un izglītības darbībā izmantoto zinātnisko programmatūru, kuras licenču iegādei un abonēšanai katru gadu nepieciešami vismaz 40 000 EUR, pakāpeniski aizvietot ar zemu izmaksu atvērtā koda programmatūru. Šāda tendence šobrīd ir aktuāla arī vadošajās universitātēs visā pasaulē.

Lietojot HPC centra uzturēto licenču serveru uzskaites datus, paredzēts noskaidrot komerciālās programmatūras rīkus ar lielāko lietotāju skaitu un analizēt to specializēto moduļu (toolbox) izmantošanas intensitāti. Vienam no šiem komerciālās programmatūras rīkiem, kura licences izmaksas ir augstas, tiks izvēlēts aizstājējs – atvērtā koda programmatūra – ar zemām izmaksām. Izvēlētajam atvērtā koda programmatūras rīkam paredzēts izveidot tehnisko platformu, lietojot HPC centra infrastruktūru.

Šeit pieejams atvērtā koda un brīvpieejas zinātnisko programmatūru saraksts un programmatūras, ar kurām tās iespējams aizvietot.