HPC centra licenču politika

Pamatprincipi

 • HPC centrs:
  • centralizēti uztur zinātnisko programmatūru licences un nodrošina to pieejamību visā universitātē;
  • rūpējas par centralizēti iegādāto licenču regulāru atjaunošanu;
  • par licenču uzturēšanu un izmantošanu neiekasē samaksu;
  • var pārņemt struktūrvienības rīcībā esošas licences, ja tās tiek “atvērtas” visai universitātei;
  • var sniegt konsultatīvu atbalstu programmatūras licenču iegādes birokrātiskajos līkločos;
  • primāri koncentrējas uz zinātnei paredzētām licencēm, neraugoties uz to augstāk minētie punkti attiecas arī uz mācību licencēm.

Jaunu programmatūru iegāde/atjaunošana no centrāliem līdzekļiem var tikt atbalstīta, ja:

  • tā tiks izmantota vairākās fakultātēs (vismaz 3);
  • funkcionalitāte nedublējas ar jau nopirktu RTU programmatūru.

Ko mēs nedarām

  • HPC centrs:
 • nenodrošina biroja programmatūru (Windows, MS Word, antivīruss u.t.ml). Mūsu joma ir modelēšana un simulācija;
 • nesniedz zinātnisku atbalstu programmatūru izmantošanā, bet var palīdzēt savest kopā ar atbilstošu specialistu.

Kādēļ struktūrvienībai izdevīgi nodot licenci HPC centram?

 • HPC centram ir vairāku gadu pieredze un tehniskais nodrošinājums licenču serveru uzturēšanai un licenču nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanai.
 • Licence tiks izmantota efektīvāk, dodot labumu visai universitātei.
 • Piesaistot lietotājus no citām fakultātēm, jūs varat atrast domubiedrus un partnerus to pagarināšanai.

Kādēļ mēs to darām?

 • HPC centrs atrodas zinātņu prorektora pakļautībā;
 • HPC centra mērķis ir veicināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu zinātnē;
 • Mēs ticam, ka visefektīvākais licenču izmantošanas veids ir uzturēt tās centrāli un padarīt pieejamas visiem (samazināt dīkstāvi);
 • Modelēšanas un simulācijas izmantošana zinātnē ir pirmais solis ceļā uz superdatoru izmantošanu.