HPC Centra licenču politika

Pamatprincipi

 • HPC centrs centralizēti uztur zinātnisko programmatūru licences un nodrošina to pieejamību visā universitātē
 • HPC centrs rūpējas par centralizēti iegādāto licenču regulāru atjaunošanu
 • HPC centrs par licenču uzturēšanu un izmantošanu neiekasē samaksu
 • HPC centrs var pārņemt struktūrvienības rīcībā esošas licences, ja tās tiek “atvērtas” visai universitātei
 • Jaunu programmatūru iegāde/atjaunošana no centrāliem līdzekļiem var tikt atbalstīta, ja:
  • tā tiks izmantota vairākās fakultātēs (vismaz 3)
  • funkcionalitāte nedublē jau RTU nopirktas programmatūras
 • HPC centrs var sniegt konsultatīvu atbalstu programmatūras licenču iegādes birokrātiskajos līkločos
 • HPC centrs primāri koncentrējas uz zinātnei paredzētām licencēm, neraugoties uz to augstāk minētie punkti attiecas arī uz mācību licencēm

Ko mēs nedarām

 • HPC centrs nenodrošina biroja programmatūru (Windows, MS Word, antivīruss u.t.ml). Mūsu joma ir modelēšana un simulācija.
 • HPC centrs nesniedz zinātnisku atbalstu programmatūru izmantošanā, bet var palīdzēt savest kopā ar atbilstošu specialistu.

Kādēļ struktūrvienībai izdevīgi nodot licenci HPC centram?

 • HPC centram ir vairāku gadu pieredze un tehniskais nodrošinājums licenču serveru uzturēšanai un licenču nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanai.
 • Licence tiks izmantota efektīvāk, dodot labumu visai universitātei.
 • piesaistot lietotājus no citām fakultātēm, jūs varat atrast domubiedrus un partnerus to pagarināšanai.

Kādēļ mēs to darām?

 • HPC centrs atrodas zinātņu prorektora pakļautībā
 • HPC centra mērķis ir veicināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu zinātnē
 • Mēs ticam, ka visefektīvākais licenču izmantošanas veids ir uzturēt tās centrāli un padarīt pieejamas visiem (samazināt dīkstāvi).
 • Modelēšanas un simulācijas izmantošana zinātnē ir pirmais solis ceļā uz superdatoru