Nākošās mācības

CUDA II daļa 2021. gada 8. un 9. jūnijā.
Ievadkurss Matlab Plānots 2021. gada rudenī.
Ievadkurss Solidworks Plānots 2022. gada pavasarī.