Nākošās mācības

Atvērtā HPC nedēļa 2022. gada 28. un 29. jūnijā.
CUDA izmantošana mašīnmācīšanās paātrināšanai 2022. gada 9. jūnijā
Matlab pielietojums darbā ar HPC No 2022. gada 11. maijā