Masveidā paralēla GPU skaitļošana ar CUDA: ievads

Kursa vadītājs:            Asoc. profesors Dr. sc. ing. Arnis Lektauers

Priekšzināšanas:         C/C++ un Python programmēšanas valodas pamatzināšanas

Kursa apjoms:             8 h (2 nodarbības x 4 h)

Mācību formāts:          datorklasē interaktīvu (līdzdarbošanās) praktisko nodarbību viedā

Dalībnieku skaits:       5-15

Valoda:                          angļu

Mācību kurss aptver teorētiskos un praktiskos principus masveidā paralēlai GPU skaitļošanai ar CUDA tehnoloģiju, kas balstīta uz praktiskiem vingrinājumiem, izceļot paralēlās skaitļošanas iespējas ar pieaugošu sarežģītību. Kursā tiks apskatīta CUDA aparatūras un programmatūras arhitektūra, atmiņas pārvaldība, paralēlā skaitļošana ar C/C++ un Python, izplatītākās lietojumprogrammu bibliotēkas, kā arī rīki. Papildus uzmanība tiks pievērsta CUDA izmantošanas iespējām un priekšrocībām mašīnmācīšanās risinājumos.

Vairāk informācijas par kursa saturu, kā arī prezentācijas pieejamas šeit.