CoE RAISE projekta administratīvi zinātniskā sanāksme CERN

No 17. līdz 20. janvārim visi 11 projekta CoE RAISE dalībvalstu pārstāvji pirmo reizi projekta īstenošanas laikā tiekas klātienē Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN) Ženēvā, lai kopīgi pārrunātu līdz šim projektā paveikto, kopā strādātu pie turpmākajiem veicamajiem darbiem. Darba sanāksmē plānota arī projekta kopsapulce.

Latvijā CoE RAISE projektu pārstāv RTU, iesaistot RTU HPC centra skaitļošanas resursus.

“Tikšanās CERNā solās būt ļoti darbīga un dinamiska. Visi kopā klātienē iesim cauri projekta uzdevumiem, līdz šim paveiktajam un tam, kas vēl jāizdara līdz projekta beigām. Šis ir projekta trešais – noslēdzošais – gads, un šī tikšanās mums visiem būs ļoti nozīmīga, jo beidzot visi tiksimies pirmo reizi klātienē, kur varēsim dalīties līdzšinējā darba pieredzē,” īsi pirms brauciena uz CERN stāsta CoE RAISE projekta Latvijā zinātniskais vadītājs Arnis Lektauers.

Pašlaik Eiropā nav vienotas pieejas, lai apvienotu mākslīgo intelektu ar augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) vidi. Tādēļ kopumā projekta laikā ir plānots izveidot satvaru mākslīgā intelekta uzdevumu efektīvai izpildei augstas veiktspējas skaitļošanas vidē, fokusējoties uz eksa mērogu – pašām jaudīgākajām sistēmām.

Projekta dalībnieki tikšanās laikā pārrunās visus projekta uzdevumus, kur katram ir sava specifika un vadošie partneri.

Foto: CoE RAISE komanda no Latvijas

Sadarbība ar Barselonu un atvērtā HPC izglītība

RTU kā partneri šī projekta ietvaros sadarbojas ar Barselonas superskaitļošanas centru, kas pašlaik izstrādā vēja turbīnu modeli, kuru varētu darbināt HPC vidē, izmantojot mākslīgā intelekta metodes. “Lai notiktu pieredzes apmaiņa, katram CoE RAISE projekta uzdevumam ir vairāki partneri. Kolēģi no Spānijas ir speciālisti vēju turbīnu īstenošanā, mēs atkal esam specializējušies HPC un mākslīgā intelekta jomā. Tas ir izaicinājums, kā attālināti viens no otra efektīvi izveidot sadarbību? Tādēļ šī klātienes tikšanās mums visiem ir ļoti, ļoti nozīmīga,” pauž Arnis Lektauers.

Otrs lielais RTU uzdevums (jeb izmantojot projekta terminoloģiju – 6. pakotnes uzdevums), kurā RTU ir vadošie partneri – izveidot mācību platformu, kurā realizēt HPC un mākslīgā intelekta zināšanu apgūšanu un pieredzes apmaiņu. CoE RAISE projektā top atvērtā izglītība.

Tāpat nevar nepieminēt RTU darbu pie viena no projekta partneriem CERN, kurš 2027. gadā plāno iedarbināt uzlaboto Lielo hadrona paātrinātāju. Kaut arī CoE RAISE projekts nav orientēts uz Lielā hadronu paātrinātāja palaišanu, tajā viens no projekta uzdevumiem ir saistīts ar šī hadrona paātrinātāja programmatūras nodrošinājumu. Sadarbojoties ar CERN, RTU strādā, lai uzlabotu vienu no programmatūras risinājumiem, kuru plānots izmantot jaunajā hadrona paātrinātāja versijā. Jaunajā hadrona paātrinātājā iegūtais datu apjoms būs vismaz 40 reizes lielāks, nekā līdzšinējais, tādēļ arī prasības pret programmatūru un aparatūru pieaug.

Atgādinām, ka RTU HPC centrā Horizon 2020 ietvaros no 01.01.2021. līdz 31.12.2023. tiek īstenots CoE RAISE projekts. Projekta “Mākslīgajā intelektā un simulācijās balstīta inženier-superskaitļošana” (CoE RAISE) uzdevums ir izveidot ekselences centru Eiropā, kas ar mākslīgā intelekta (MI) un simulācijās balstītu inženier-superskaitļošanu dos iespēju MI un augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) tehnoloģiju attīstībai Eiropā gan industriālajā, gan akadēmiskajā vidē un būs mākslīgā intelekta un HPC metožu virzītājspēks.

Sagatavoja: Kintija Bulava, HPC centra komunikācijas speciāliste
Foto: publicitātes