EOSC-Nordic

2019. gada 1. septembrī tika uzsākts Horizon 2020 programmas projekts EOSC Nordic, kura mērķis ir veicināt Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa (EOSC) ieviešanu Ziemeļvalstīs un Baltijā. Tas tiks veikts koordinējot EOSC saistītus pasākumus šajās valstīs, kā arī ieviešos EOSC standartus un risinājumus. Projektā piedalās 24 partneri no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm (no Norvēģijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas, Islandes, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas),  kā arī no Nīderlandes un Vācijas.

Koordinators: NordForsk (NO)
Partneri: 24
Kopējais budžets: 5.9 M €
Īstenošanas periods: 01.09.2019-31.09.2022
Latviju projektā pārstāv RTU

ESOC-Nordic ir viens no projektiem H2020 programmas uzsaukumā INFRAEOSC-05. Uzsaukuma mērķis ir “sagatavot augsni” EOSC ieviešanai, īpaši uzsverot EOSC pārvaldību, tostarp EOSC saistīto nacionālo iniciatīvu koordināciju. Uzsaukumā ir apstiprināti vairāki līdzīgi projekti, kas aptver dažādus Eiropas reģionus – EOSC-Nordic, EOSC-Synergy, EOSC-Pilar, NI4OS-Europe – , kā arī viens tematisks projekts – ExPaND.

EOSC-Nordic projekta galvenie mērķi:

  • atbalstīt valstu politiku un rīcību koordināciju, saskaņošanu un pielīdzināšanu EOSC saistītos jautājumos, tostarp novērst juridiskus šķēršļus pakalpojumu nodrošināšanas pārrobežu apstākļos;
  • uzlabot reģiona zinātnisko datu pakalpojumu redzamību un atrašanas iespējas, izvērst un paplašināt to lietojumu, padarot tos pieejamus EOSC portālā;
  • veicināt un atbalstīt FAIR datu (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) pārvaldības principu un sertifikācijas shēmu ieviešanu reģiona zinātnisko datu repozitorijiem;
  • parādīt EOSC potenciālu, izstrādājot un piedāvājot inovatīvus risinājumus, kas spējīgi darboties pārrobežu ekosistēmā;
  • nodrošināt zināšanu datubāzi, lai sniegtu apmācības un tehnisko atbalstu jauniem pakalpojumu sniedzējiem un lietotāju kopienām.

Kas ir EOSC?

Eiropas atvērtās zinātnes mākonis (EOSC:European Open Science Cloud) ir digitāla platforma zinātnei, kas nodrošinās piekļuvi zinātniskiem datiem un pakalpojumiem.

Jau vairāk kā 20 gadus Eiropā ir vienots akadēmiskais datortīkls, kuru koordinē GEANT projekts un tas apvieno vairāk kā 50 miljonus lietotāju. Arī Latvijas akadēmiskais tīkls ir tajā jau no 1997. gada (Latnet, tagad nosaukums -SigmaNet). Kāpēc gan arī skaitļošanas, datubāzu un citus pakalpojumus nevarētu tāpat apvienot?

Bija mēģinājums apvienot skaitļošanas resursus vienā tīklā (grid computing). Latvija iesaistījās Baltic Grid projektā (2005-2010) un iekļāvās kopējā Eiropas skaitļošanas tīklā, bet tad grid tehnoloģiju nomainīja mākoņskaitļošana (cloud computing).

2016. gadā Eiropas Komisija izvirzīja priekšlikumu “…izveidot uzticamu un atvērtu vidi, kurā varētu glabāt, kopīgot un atkārtoti izmantot zinātniskos datus un rezultātus, – Eiropas atvērtās zinātnes mākoni.” Jau 2017. gada 1. janvārī sākās pilotprojekts EOSC Pilot, tad EOSC Hub projekts un EOSC atklāšana notika 2018. gada 23. novembrī Vīnē.