EOSC-Nordic

2019. gada septembrī tiks uzsākts Horizon 2020 programmas projekts EOSC Nordic (2019. –2022.) par atbalstu Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa izveidei. Projektā piedalās 24 partneri no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Pārstāvētās valstis: Norvēģija, Somija, Dānija, Zviedrija, Islande, Latvija, Lietuva, Igaunija, Nīderlande, Vācija. Latviju projektā pārstāvēs Rīgas Tehniskā universitāte.

European open science cloud (EOSC) ir Eiropas atvērtās zinātnes mākonis.

Projekta galvenie mērķi:

  • atbalstīt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu politiku un prakses koordināciju, saskaņošanu un pielīdzināšanu attiecībā uz horizontālo pētniecības datu pakalpojumu sniegšanu ar EOSC;
  • palielināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pakalpojumu atrašanas iespējas, izvērst un paplašināt to izmantošanu, padarot tos pieejamus caur EOSC portālu;
  • veicināt un atbalstīt FAIR datu prakses un sertifikācijas shēmas ieviešanu;
  • paātrināt EOSC progresu un pievilcību, uzsākot un sniedzot inovatīvus risinājumus, kas izstrādāti un pārbaudīti lietderīgā un funkcionālā pārrobežu ekosistēmā;
  • nodrošināt zināšanu centrus, lai sniegtu apmācības un tehnisko atbalstu jauniem pakalpojumu sniedzējiem un kopienām, kas vēlas iesaistīties EOSC projekta laikā un pēc tā.