Aicinām Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personālu, pētniekus, doktorantūras studentus, projektu vadītājus, “Apvārsnis 2020” dalībniekus un citus interesentus piedalīties tiešsaistes semināros par Atvērtās zinātnes (Open Science) un Atvērto pētniecības datu (Open research data) jautājumiem programmas Apvārsnis 2020 kontekstā.

Seminārus organizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūras Apvārsnis 2020 Nacionālo kontaktpunktu, Latvijas Zinātnes padomi, Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU) un OpenAIRE.

16. aprīlī plkst. 13.00 notiks tiešsaistes seminārs “Atvērtā zinātne. FAIR principi pētniecības datu pārvaldībai. Eiropas atvērtās zinātnes mākonis – EOSC”. Semināra dalībnieki uzzinās par atvērtās zinātnes jēdzienu plašākā un šaurākā kontekstā, FAIR principu pielietošanu datu pārvaldības procesā, Eiropas atvērtās zinātnes mākoni (EOSC) un EOSC Nordic projektu, kurā piedalās arī RTU. Seminārā ar prezentācijām uzstāsies RTU EOSC-Nordic grupas pētnieki Ilmārs Slaidiņš, Lauris Cikovskis un Jānis Kampars.
PIETEIKŠANĀS

16. aprīlī plkst. 15.00 notiks tiešsaistes seminārs “Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasības atvērtās zinātnes kontekstā”. Semināra dalībnieki izzinās jautājumus, kas saistīti ar pētniecības un inovāciju programmu Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasībām publikāciju un datu nodrošināšanai atvērtā piekļuvē, kā arī iespējām tās izpildīt, rakstot pētījumu projektu pieteikumus un iekļaujot Atvērtās zinātnes principus pētniecībā.
PIETEIKŠANĀS

Plašāka informācija VIAA mājas lapā ŠEIT.