Scilab

Skaitlisko aprēķinu vide un programmēšanas valoda; Open source MATALB alternatīva.

Lietotāja darba vides sagatavošana

module load scilab/scilab-5.4-centos6

Izpildāmie faili

scilab-cli

Norādes lietošanai klasterī

Uzdevumu piemērus atradīsiet direktorijā:

/opt/exp_soft/user_info/scilab