Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar COMSOL organizēja COMSOL semināru, kas notika 2013. gada 31. janvārī Kaļķu ielā 1, 201. auditorijā no plkst.13 līdz 16.

Semināra laikā tika skaidros, kāpēc zinātnieki, inženieri un datu analītiķi visā pasaulē izmanto COMSOL.

COMSOL inženieri klātienē demonstrēja, kā izmantot COMSOL risinājumu izstrādē, datu vizualizācijā, datu analīzē un ciparu skaitļošanā un kā lietot COMSOL un ar to saistītās programmas.