SIA Mikrotīkls ziedojumi ir nozīmīgs atbalsts augstas veiktspējas skaitļošanas attīstībai RTU HPC centrā

Pēdējo trīs gadu laikā RTU HPC centrs no Latvijas datortīklu aprīkojuma ražotāja SIA “Mikrotīkls” saņēmis vairāk nekā pusmiljons eiro lielu ziedojumu, kas sniedzis nozīmīgu atbalstu augstas veiktspējas skaitļošanas infrastruktūras uzlabošanai un attīstībai.

“Pateicoties SIA “Mikrotīkls” ziedojumiem, pēdējos gados esam varējuši atjaunot augstas veiktspējas skaitļošanas infrastruktūru. Esam kļuvuši jaudīgāki, modernāki un superdatora lietotājam draudzīgāki, kas HPC jomā ir ļoti svarīgi. Tas savukārt Latvijai un RTU kopumā ļāvis piesaistīt vairākus lielus un starptautiskus projektus, kuri palīdzēs mums turpināt attīstīties un piedāvāt lietotājiem jaunus pakalpojumus,” stāsta Lauris Cikovskis, RTU HPC centra vadītājs.

RTU HPC infrastruktūra plānots, ka tiks izmantota “1 M cilvēku genoma projektā”, kura vadošais projekta īstenotājs ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Tāpat varam lepoties ar iesaisti CERN CMS TIER2 projektā, kurā, Latvijai esot CERN (jeb Eiropas Konodlpētniecības centra) asociētās dalībvalsts statusā, notiek milzīga datu apjoma uzglabāšana un analīze, bet galvenais – pašlaik notiek CERN TIER2 skaitļošanas centra izveide Latvijā. Nākamgad aizsāksies arī “Augsta līmeņa digitālo prasmju projekts”, kas palīdzēs attīstīt digitālās prasmes, tostarp, prasmes strādāt ar superdatoru.

Sadarbība ar SIA “Mikrotīkls” RTU HPC centram aizsākās 2019. gadā. Jau tobrīd RTU HPC centrs bija aizsācis sadarbību ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, kā arī citām organizācijām, kuras veica genoma datu apstrādi.

Par pirmo SIA “Mikrotīkls” dāvinājumu 2019. gadā HPC centrs izveidoja augstas veiktspējas datu glabātuvi. Tika iegādāta BeeGFS paralēlā datu glabātuve 0,5 PB, kā arī centrālā tīkla aparatūra, lai varētu nepieciešamos datus nosūtīt uz HPC.

Par otro SIA “Mikrotīkls” dāvinājumu 2020. gadā HPC centrs pilnveidoja infrastruktūru, lai varētu apstrādāt liela apjoma datus. Tika iegādāti vairāki jaudīgi aprēķinu mezgli ar AMD Epyc jaunākās paaudzes 64 kodolu procesoriem, kā arī iegādāts datu glabāšanas paplašinājums ar vēl 600 TB disku vietām.

Bet pašlaik par trešo (2021. gada) SIA “Mikrotīkls” dāvinājumu HPC centrs atjauno mākoņskaitļošanas infrastruktūru, kuras viens no mērķiem būs nodrošināt lietotājiem draudzīgāku darbu ar HPC. Pateicoties SIA “Mikrotīkls” dāvinājumam, tika iegādāti OpenStack mākoņplatformas atjaunošanai nepieciešamie serveri. Domājot arī par datu drošību, zināma daļa dāvinājuma tika ieguldīta datu rezerves kopiju glabātuves uzlabošanai.

“Mūsu uzņēmumam ir jau gandrīz 30 gadu. Visu šo gadu laikā mēs esam ļoti skaidri apzinājušies vienu pavisam vienkāršu patiesību: ieguldījumi zinātnē, medicīnā un izglītībā ir ceļš uz labāku nākotni visai sabiedrībai. Ir jāattīsta tehnoloģijas, kas patiešām kalpotu cilvēcei,” par sadarbību ar RTU HPC centru stāsta SIA “Mikrotīkls” līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Džons Martins Tallijs, “lai to izdarītu, ārkārtīgi būtiskas ir trīs lietas: zināšanas, sadarbība un pareizie instrumenti pareizajās rokās. RTU HPC centrs iemieso visus trīs punktus, tāpēc mums nav nekādu šaubu par sniegto atbalstu. Mums jau ir izveidojusies fantastiska sadarbība Genomikas Datu Tīklu projektā, tāpēc ar lielu optimismu raugos Latvijas zinātnes un medicīnas nozaru nākotnē. Ticu, ka kopīgiem spēkiem mēs paveiksim vēl daudz Latvijas un pasaules labā.”

Izmēģināt jauno Open platformu, kura izvietota uz jaunajiem serveriem, iegādātiem pateicoties SIA “Mikrotīkls” dāvinājumam, varēs jau 2023. gada pirmajā pusē. Pašlaik platforma ir testēšanas režīmā.

“Ceram, mums būs izdevies izveidot lietotājam draudzīgu vidi, kurā ikviens – gan zinātnieki, gan studenti, gan uzņēmēji un valsts vai pašvaldības pārvalžu institūcijas – varēs ērti un vienkārši piekļūt RTU HPC resursiem: datu glabātuvei, skaitļošanas mezgliem, programmatūrām. HPC centra īstenotais projekts EuroCC, kurā esam viens no partneriem kopā ar Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūtu, devis nozīmīgu ieguldījumu Open platformas izveidē, lai lietotāji paši var pieprasīt un izmantot sev vajadzīgos superdatora resursus,” skaidro Lauris Cikovskis.

Zināmā veidā jauno Open platformu, kas jau pavisam drīz būs pieejama plašākam lietotāju lokam, var salīdzināt ar interneta veikalu, tikai preču grozā liekamais ir superdatora piedāvājums. Jau tagad lietotājiem būs pieejamas vairākas tematiskās platformas – Galaxy, kurā pārsvarā strādā biomedicīnas speciālisti un JupyterHub, caur kuru var programmēt Python programmēšanas valodā. Nākotnē paredzēts platformā esošo tematisko piedāvājumu paplašināt.

RTU HPC centrs izsaka pateicību SIA “Mikrotīkls” par nozīmīgo finansiālo atbalstu HPC infrastruktūras attīstībai.

Informāciju sagatavoja:
Kintija Bulava,
RTU HPC centra komunikācijas speciāliste
E-pasts: kintija.bulava@rtu.lv; hpc@rtu.lv