Ņemot vērā COVID-19 situāciju, kas liedz studentiem piekļūt datorklasēm un izmantot MATLAB mācību priekšmetos, Mathworks dod iespēju saņemt bezmaksas licenci. Licence ļaus izmantot MATLAB Online pakalpojumu caur interneta pārlūku vai instalēt un lietot MATLAB uz personīgā datora līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Lai šo iespēju izmantotu, lūdzam atbildīgo priekšmeta pasniedzēju, nosūtīt e-pastu uz hpc@rtu.lv ar šādu informāciju (angliski):
Lecturer:
Course:
Estimated number of students:
Urgency:

Mathworks logo