Mākoņdatošana ienāk RTU

Ar vien biežāk dažādos masu mēdijus un uzņēmumu paziņojumos ir dzirdams runājam par mākoņdatošanas (cloud computing) risinājumu izstrādi un pēdējā laikā sāk parādīties arī reāli mākoņdatošanas (cloud computing) piedāvājumi. Beidzot IT aprindas pēc vairāku gadu runāšanas ir reāli pievērsusies mākoņdatošanai.

Pirms dažām nedēļām mūsu komanda apmeklēja konferenci, kura bija veltīta zinātnes un mākoņdatošanas nākotnes iespēju apspriešanai. Konferencē uzstājās pārstāvji no “Amazon Web Services”, “RakSpace” un “VMware”, kas piedāvāja savu redzējumu par iespējām izmantot savus pakalpojumus zinātnē. Kā arī uzstājās universitāšu pārstāvji, kuri jau ir realizējuši mākoņdatošanu savās universitātēs.

Galvenie secinājumi, kas izriet no šīs sanāksmes. Nākotnē varētu notikt Grid un Cloud saplūšana hibrīdā servisā, kur no vienas puses saglabāsies Grid raksturīgie augstas veiktspējas skaitļošanas resursi un sadarbības iespējas starp organizācijām, savukārt no otras puses tiks izmantota virtualizācija un ļauta lietotāja tieša kontrole pār izdalītajiem resursiem. Šāda tipa serviss šobrīd tiek saukts par HPC Cloud.

Konference daudz tika salidzināti esošie komerciālie cloud ar akademiskajiem. Aktuāls ir jautājums starp pašu veidota makoņdatošanas servisa izveidi un skaitļošanas pakalpojumu iegādi no komerciālajiem makoņdatošanas servisu piedāvātājiem. Šobrīd komerciālie nav gatavi piedāvat HPC risinājumus.

Tāpēc arī RTU GRID skaitļošanas komanda ir uzsākusi darbus pie mākoņdatošanas pakalpojuma izveides. Mūsu mērķis ir izveidot IaaS(Infastructure as a Service) pakalpojumu, attiecīgi nodrošināt lietotāju ar infrastruktūru un pārvaldes rīkiem savu virtuālo mašīnu izvietošanai. Kas mūsu prāt būtu loģisks turpinājums kā attīstīt grid skaitļošanu. Galvenie ieguvumi, ko mēs redzam salīdzinot ar grid skaitļošanu, ir iespēja pašam lietotajam izvietot uz mūsu infrastruktūras savas Linux vai Windows virtuālās mašīnas. Tātad lietotājs varēs turpināt darbu tajā pašā vidē, kādu tas izmanto ikdienā, un iespēju lietot programmatūru, kuras nebija iespējams pielāgot grid videi.

  • Pionieris mākoņdatošanas (cloud computing) pakalpojumu ieviešanā un šobrīd lielākais šāda veida pakalpojumu piedāvātājs pasaulē: http://aws.amazon.com/.
  • Amazon izstrādāta IaaS (Infrastructure as a Service) makoņdatošanas starpprogrammatūra (middleware) Eucalyptus gan atvērtā koda veidā, gan kā komerciāls risinājums privāta mākoņdatņošanas pakalpojumu ieviešanai:  http://www.eucalyptus.com/
  • Uzņēmuma RackSpace un NASA kopīgi izstrādāts atvērtā koda IaaS mākoņdatošans starpprogrammatūras (middleware) projekts OpenStack:  http://www.openstack.org/
  • Atvērtā koda IaaS makoņdatošanas starpprogrammatūras (middleware) projekts OpenNebula: http://opennebula.org/
  • Nīderlandes HPC (Hight Performance Computing) centra SARA realizēts mākoņdatošanas projekts izmantojot OpenNebula starpprogrammatūru: http://www.cloud.sara.nl/