IntelMPI

Intel Message Passing Interface (MPI) implementācija.

Lietotāja darba vides sagatavošana

module load intel/intel-2013
intelInit

Izpildāmie faili

mpicc
mpirun
mpiexec

Norādes lietošanai klasterī

Uzdevumu piemērus atradīsiet direktorijā:

/opt/exp_soft/user_info/mpi
module load intel/intel-2013
intelInit
mpiicc MPItest.c -o MPItest.o
mpirun -np 2 ./MPItest.o