HPC pakalpojumu cenas

RTU struktūrvienībām (iekšējās cenas)

  • Iekšējās cenas attiecas uz HPC lietošanu studiju procesam (pamata, augstākā un doktora līmenim) un pētniecībai RTU, kā arī zinātņu prorektora atbalstītajiem ES fonda finansētajiem zinātniskajiem projektiem. Cenas neattiecas uz līgumdarbiem, kas tiek veikti ar industriju.
  • Publicējot zinātniskus rezultātus, kas iegūti ar HPC palīdzību, kā savu organizācijas piederību (affiliation) jānorāda RTU.
  • Ja apmaksa tiek veikta no personīgajiem līdzekļiem (ne kā iekšējais pārskaitījums), tad papildus tiek aprēķināts PVN 21 %.

Skaitļošana uz centrālā procesora (CPU)

EUR/kodolstunda

(viena CPU procesora kodola izmantošana vienu stundu)

0.008

Bezmaksas izmēģinājuma laiks!

Gala cenas aprēķināšana vienam uzdevumam:

izmantoto kodolu skaits × uzdevuma kopējais izpildlaiks × cena

Piemēri.

1. RTU struktūrvienība izpilda 1 diennakti ilgu uzdevumu (simulāciju), izmantojot 24 CPU kodolus:

24 ×  24 ×  0.008 = 4.60 EUR

2. RTU struktūrvienība izmanto virtuālo mašīnu ar 12 CPU kodoliem un 64 GB RAM 1 nedēļu:

12 ×  24 x 7 ×  0.008 = 16.13 EUR

Skaitļošana uz grafiskā procesora (GPU)

EUR/GPU stunda
(viena grafiskā procesora izmantošana vienu stundu)

0.07

Bezmaksas izmēģinājuma laiks!

Gala cenas aprēķināšana (ietver arī parastā procesora laiku):

(izmantoto GPU skaits ×  uzdevuma kopējais izpildlaiks ×  cena par GPU stundu) + (izmantoto CPU kodolu skaits ×  uzdevuma kopējais izpildlaiks ×  cena par kodolstundu)

Piemēri.
1.RTU struktūrvienība 12 stundu ilgam uzdevumam izmanto 2 GPU un 4 CPU kodolus:

(2 ×  12 ×  0.07) + (4 ×  12 ×  0.008) = 1.68 + 0.38 = 2.06 EUR

HPC programmatūras izstrāde

EUR/ stunda

20 Gala cenas aprēķināšana:

darba stundas x stundas likme

Ārējiem lietotājiem (zinātniskajiem institūtiem, industrijai u.c.) lūdzam sazināties ar hpc@rtu.lv