Grid lietotājiem pieejams MATLAB klasteris

Šī ziņa varētu ieinteresēt tos, kuri mācībās vai pētniecībā lieto MATLAB un saskaras ar problēmu, kad pašu dators uzrakstīto programmu izpildīt nevar vai veic to pārāk ilgi.

No 2009. gada vasaras BalticGrid lietotājiem ir pieejams MATLAB klasteris, kas ļauj veikt vienlaicīgi līdz pat 32 paralēliem uzdevumiem uz RTU ETF skaitļošanas resursiem. Mēs to nodrošinām ar licencētu MATLAB Distributed Computing server programmatūru, kas ļauj uzdevumu izpildi visiem akadēmiskajiem lietotājiem no jebkuras universitātes vai zinātniskā institūta Eiropas savienībā.

Galvenās priekšrocības kādēļ būtu vērts pamēģināt:

  • lietotājam nepieciešama tikai viena licencēt darba vieta ar instalētu MATLAB un Parallel computing toolbox, bet uzdevuma izpilde var tikt veikta uz vairākiem jaudīgiem serveriem paralēli;
  • sadalot MATLAB uzdevumu izpildei paralēli, var krietni paātrināt rezultātu iegūšanas laiku;
  • novirzot garu skaitļošanas uzdevumu izpildi uz klasteri, jūsu pašu dators paliek nenoslogots citiem darbiem;
  • klastera pusē ir pieejami gandrīz visi MATLAB rīki (toolbox).

 

Vairāk tehnisku informāciju var iegūt prezentācija no Latvijas Grid atvērto durvju dienas 2009. gada maijā  MATLAB Implementation and Application in Grid vai apmeklējot https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/EGEE/GLiteAndMATLABToolkitIntegration.