EuroCC 2

Veicināt izpratni par augstas veiktspējas skaitļošanu (High-Performance Computing (HPC)), stiprināt zināšanas un sniegt atbalstu, uzsākot darbu ar superdatoru jeb HPC klasteri – šādus galvenos uzdevumus izvirzījis Latvijas SuperSkaitļošanas jeb HPC kompetences centrs, uzsākot EuroCC 2 projektu (2023. – 2025.), kas ir secīgs turpinājums EuroCC projekta pirmajai fāzei (2020.-2022.).

EuroCC projekts “Nacionālie kompetences centri EuroHPC ietvaros (EuroCC)” notika Horizon 2020 programmā, projekta otrā fāze – EuroCC 2 jeb “Nacionālie kompetences centri EuroHPC ietvaros (EuroCC 2)” tiek īstenota Digital Europe programmā.

Latvijas SuperSkaitļošanas jeb HPC kompetences centrs ir kā platforma, kurā saņemt atbalstu un praktisku palīdzību superdatora jeb HPC klastera lietošanas uzsākšanā.

EuroCC 2 projekta galvenais koordinatorsŠtutgartes universitātes HPC centrs
Projekta partneru skaits: 33
Finansētājs: ES Digital Europe un Eiropas HPC kopuzņēmums (EuroHPC Joint Undertaking)
Kopējais finansējums: 1 M EUR (Latvijas daļa, no kuriem 50 % sedz valsts finansējums)
Īstenošanas periods: 01.01.2023.-31.12.2025.
Latviju projektā pārstāv RTU HPC centrs un Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūts.

Ikgadējā Baltic HPC and Cloud konference un MOOC kursi

Lai uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, jaunajiem un esošajiem zinātniekiem palīdzētu uzsākt lietot HPC klasteri, EuroCC 2 projektā tiks turpināts pirmajā projekta fāzē veiksmīgi aizsāktās aktivitātes, kā arī ieviestas jaunas. Vairākas reizes gadā ir plānots organizēt dažādus reģionālos seminārus un biznesa brokastis ar uzņēmējiem. Turpināsies HPC mācības iesācējiem un pieredzējušiem HPC lietotājiem.

Reizi gadā – sākot ar 2024. gada pavasari – notiks Baltic HPC and Cloud konference, kurā tiksies eksperti ne tikai no visas Baltijas, bet arī citām Eiropas valstīm, lai dalītos pieredzē un zināšanās par HPC, mākslīgo intelektu un citiem mūsdienu digitālajiem risinājumiem.

Tāpat EuroCC 2 projektā ir plānots izveidot tiešsaistes mācību kursu (MOOC) par HPC, kā arī Latvijas HPC informācijas tīklu.

Jūnija beigās nu jau tradicionāli tiks īstenota Open HPC Week (Atvērtā HPC nedēļa), kurā notiks dažādi informatīvi un izglītojoši pasākumi, ar mērķi plašāk stāstīt par superdatora priekšrocībām un dalīties esošo superdatoru lietotāju veiksmes stāstos, šādi iedrošinot arvien jaunus lietotājus sākt lietot HPC klasteri.

Projekta galvenie uzdevumi un mērķi

EuroCC 2 projekta uzdevums ir turpināt attīstīt HPC kompetences centru tīklu Eiropā, lai veicinātu HPC iespēju izmantošanu augstākajā izglītībā, pētniecībā, publiskajā administrācijā un industrijā. Kompetences centri apkopo 33 Eiropas valstīs pieejamās kompetences, pieredzi un skaitļošanas resursus. Latvijai tā ir iespēja būt un attīstīties vienotā telpā HPC jomā kopā ar citām Eiropas valstīm.

2023. gada 18. maijā Latvijas Zinātnes padome atbalstīja Latvijas līdzfinansējuma piešķiršanu, tādējādi arī Latvija turpina aizsākto darbu HPC jomas attīstīšanai. Projekta kopējais (visu iesaistīto valstu) finansējums ir 62 miljoni EUR, kur Latvijas finansējuma daļa ir  1 miljons EUR (puse finansējuma ir no Eiropas HPC kopuzņēmuma (EuroHPC Joint Undertaking), kurš saņem atbalstu no Digitālās Eiropas programmas, otra puse – Latvijas valsts finansēta).

Projekta partneri