conda/Anaconda

Pakotņu un vides pārvaldības sistēma ļauj lietotājam veidot izolētas darba vides, instalēt dažādus programmēšanas rīkus, tostarp jaunākās versijas Python un dziļās mācīšanās (deep learning) moduļus.

Lietotāja darba vides sagatavošana

module load conda

Izpildāmie faili

conda

Lietojuma piemēri

module load conda
conda create -n my_conda_env python=3.6
conda info --envs
source activate my_conda_env 
conda install pytorch torchvision -c pytorch