Atskats uz projektā paveikto

Uzsākot projekta pirmo fāzi 2005. gada nogalē, mēs sākām praktiski no nulles. Profesora Ilmāra Slaidiņa vadībā tika izveidota komanda, kurā sākotnēji iesaistījās Oļģerts Belmanis, Lauris Cikovskis un Jānis Kūliņš, un vēlāk pievienojās arī Artis Šteinbergs un Zigmārs Strods. Sākām cītīgi mācīties un pētīt līdz tam mums maz zināmās Grid tehnoloģijas. Tika iegādāti pirmie serveri un izveidots piecu skaitļošanas mezglu klasteris. Pakāpeniski audzējot serveru skaitu, pirmā projekta beigās mēs jau varējām nodrošināt centrālos Grid servisus un 16 kodolus aprēķiniem, kā arī 1 TB Grid datu glabāšanas vietu.

Projekta otrajā fāzē – BalticGrid-II –, kas sākās 2008. gadā maijā, lielāku uzmanību pievērsām tieši lietotāju ieinteresēšanai un viņu pētniecības lietojumu pārnešanai uz Grid. Izveidojās laba sadarbība ar pētniekiem gan no RTU, gan arī Organiskās sintēzes institūta, kas izmantoja mūsu tehnisko atbalstu. Pie mums savus uzdevumus rēķināja arī lietotāji no citām Baltijas valstīm, tāpat kā Latvijas lietotāji varēja rēķināt, izmantojot citu universitāšu resursus. Projektu noslēdzām jau ar diviem klasteriem, kuru kopējais kodolu skaits ir 48.

BalticGrid-II dalībnieki

Lepoties varam arī ar pašu veidotu e-studiju kursu, kas bija viens no apjomīgākajiem mācību līdzekļiem, kas tapis BalticGrid I un II projekta laikā. Kurss ir pieejams arī pēc projekta beigām.

Attēlā Grid komandas biedri, turot rokās BalticGrid projekta direktora Ake Edlund parakstītus diplomus, kuros izteikta pateicība par ieguldījumu projektā.

Sasniegumi skaitļos

Pirmajā grafikā var redzēt Latvijas Grid klasteru noslodzi (CPU stundās) pa mēnešiem no 2006. gada līdz 2010. gada maijam. Klasteri atrodas RTU un LU Matemātikas un informātikas institūtā.

Otrajā grafikā ir attēlots kopējais procentuālais CPU stundu sadalījums starp Latvijas Grid klasteriem no 2006. gada janvāra līdz 2010. gada aprīlim.

Kopējais normalizēto CPU stundu skaits, kas sarēķināts uz RTU Grid resursiem, ir 434 tūkstoši, kas ir ekvivalents ~50 gadiem uz viena Pentium III procesora, kura takts frekvence ir 1 GHz.

Dati par RTU izsniegtajiem lietotāju Grid sertifikātiem:

Gads
Sertifikātu skaits

2010

11

2009

10

2008

11

2007

13