Iepazīsti superskaitļošanas piedāvātās iespējas Atvērtājā HPC nedēļā

RTU HPC centrs piedalīsies HPC kompetences centra Latvijā EuroCC 2 projekta ietvaros organizētajos informatīvajos pasākumos “Atvērtā HPC nedēļa” laikā, lai dalītos pieredzē par superdatora priekšrocībām, kā arī praktiski demonstrētu HPC klasteri darbībā.

Jau trešo gadu pēc kārtas jūnija beigās (21. – 30. jūnijs) notiek “Atvērtā HPC nedēļa”. Kā un kāpēc sākt lietot superdatoru jeb augstas veiktspējas skaitļošanas (High-Performance Computing (HPC)) klasteri? Atbildes varēs rast Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Universitātes (LU) īstenotā projekta “EuroCC 2” organizētajos informatīvajos pasākumos.

Superskaitļošana jeb HPC visā pasaulē tiek izmantota, lai krietni ātrāk veiktu liela apjoma aprēķinus un dažāda veida simulācijas, nodrošinot daudz efektīvāku procesu nekā to pieļauj personālais dators. Ar superskaitļošanas rīku palīdzību, piemēram, ir iespējams veikt simulāciju pirms ražošanas procesu uzsākšanas, tādējādi ietaupot resursus, jo HPC simulācija ļauj atrast piemērotākos risinājumus izejmateriāliem vai tehnoloģiskajiem procesiem.   

Lai dažādu jomu pārstāvjiem plašāk stāstītu par superdatora iespējām, HPC kompetences centrs “SuperS” sadarbībā ar RTU HPC centru un LU Skaitliskās modelēšanas institūtu organizē vairākus informatīvus pasākumus. Informatīvā HPC nedēļa sākas ar semināru tieši Eiropas Digitālo inovācijas centru (Latvijas IT klastera un Latvijas Digitālā akseleratora) pārstāvjiem, biznesa brokastīm uzņēmējiem un informatīvu pēcpusdienu pašvaldību, kā arī valsts institūciju pārstāvjiem. “Atvērtās HPC nedēļas” izskaņā Pasaules latviešu zinātnieku kongresa laikā RTU HPC centrs, tai skaitā “SuperS” HPC kompetences centra pārstāvji, iepazīstinās zinātniekus ar HPC risinājumu piemēriem 28. jūnijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās (no plkst. 11:00 līdz 16:00 “Latviešu un Latvijā radīto digitalizācijas produktu demonstrācijas”).  

 27. jūnijā no plkst. 10:30 līdz 12:00 notiks “Biznesa brokastis” uzņēmējiem. To laikā neformālā gaisotnē varēs uzzināt, kā darbs uz superdatora jeb HPC klastera var palīdzēt kļūt konkurētspējīgākiem un ieekonomēt resursus. Savukārt 27. jūnija pēcpusdienā – no plkst. 15:00 līdz 17:00 uz informatīvu pasākumu aicināti valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, lai uzzinātu, kā HPC resursu izmantošana varētu atvieglot darbu, strādājot publiskajā sektorā. Abos pasākumos notiks arī HPC klastera demonstrēšana, lai praktiski ar piemēriem no dzīves parādītu, kā norisinās darbs uz superdatora.  

Starplaikā starp biznesa brokastīm un pašvaldību akadēmisko pēcpusdienu interesentiem būs iespēja aiziet ekskursijā uz Datu centru, lai dzīvē ieraudzītu, kāds izskatās RTU superdators “Rudens” un cik daudz vietas tas aizņem.  

Pasākumu norises vieta – RTU Zinātnes un inovācijas centra zāle “The Moon” (Ķīpsalas ielā 6A, 2.stāvs). Dalība pasākumā – bezmaksas. Lai pieteiktos pasākumam, jāreģistrējas: https://bit.ly/AtvertaHPCnedela2023 

 

“Atvērtā HPC nedēļa” tiek īstenota ar EuroHPC projekta “Nacionālie kompetences centri EuroHPC” (EuroCC 2) atbalstu.  

 

Informāciju sagatavoja:
Kintija Bulava,
EuroCC 2 projekta komunikācijas speciāliste
E-pasts: Kintija.Bulava@rtu.lv