HPC lietojuma uzskaite

Bilanci var apskatīt arī ar komandu:

mam-balance
mam-list-funds

Iegūt detalizētu atskaiti par katra uzdevuma patērētajiem klastera resursiem, piemēram, par 2018. gada jūliju:

mam-list-usagerecords -s 2018-07-01 -e 2018-08-01