Grafiskie rīki

Pieslēdzoties klasterim ar SSH klientu (piemēram, PuTTY), var lietot ne tikai termināla komandrindu, bet arī grafiskos rīkus. SSH nodrošina grafiskās sesijas pārsūtīšanu (X11 forwarding) no klastera uz lietotāja datoru.

Linux vidē, pieslēdzoties klasterim, izmantojiet –X parametru

ssh -X [login]@ui-1.hpc.rtu.lv 

Lai šo funkciju izmantotu MS Windows vidē, lietotāja personālajā datorā jāveic papildu sagatavošanās soļi.

  1. Instalējiet rīku Xming X Server for Windows, kuru var lejupielādēt: http://sourceforge.net/projects/xming/.
  2. Palaidiet to kā servisu fonā. Pirmajā startēšanas reizē var prasīt mainīt uzstādījumus, atstājiet noklusētos.
  3. Papildus nepieciešama PuTTY konfigurācija darbam ar Xming. Izmainiet saglabāto konfigurāciju priekš klastera piekļuves servera, veicot turpmāk parādītās izmaiņas:

Saglabājiet PuTTY konfigurāciju!

Piemērs: izmantot MATLAB pakotni grafiskā režīmā

Lai uz klastera piekļuves servera (ui-1.hpc.rtu.lv) startētu Matlab grafisko saskarni, pieslēdzieties klastera komandrindai, izmantojot iepriekš aprakstīto grafiskās sesijas pārsūtīšanu.

Piekļuves servera komandrindā izpildiet:

module load matlab/R2017b
matlab

Jūsu datorā tiks atvērts programmas logs, bet visas darbības tiks izpildītas attāli uz klastera. MATLAB saskarne nodrošina vajadzīgos rīkus uzdevuma ievietošanai rindā un izpildei uz skaitļošanas mezgliem.