Šķidrumu, gāzu plūsmu modelēšana un simulācija (CFD)

Skaitliskās plūsmas mehānikas (CFD) ekspertu grupa, kas apvieno RTU pētniekus no dažādām zinātnes nozarēm, ar skaitliskām metodēm palīdz risināt šķidrumu un gāzu plūsmu problēmas.

  • No 2D/3D rasējuma veidot simulācijas modeli.
  • Veikt paralēlu skaitļošanu HPC klasterī (superdatorā).
  • Pētīt un interpretēt rezultātus.

CFD uzdevumi skaitļošanas ziņā ir vieni no laikietilpīgākajiem, tāpēc papildus ieguvumu dod HPC klastera izmantošana,  kas ļauj paātrināt rezultātu iegūšanu vairākas reizes. Pamatā strādājam ar atvērtā koda programmām (OpenFoam, Paraview), bet ir pieredze izmantot arī komerciālus risinājumus kā COMSOL Multiphysics.

Pakalpojums īpaši orientēts uz inovatīviem uzņēmumiem (SMEs, startups) un zinātniskiem institūtiem, kas vēlas pilnveidot pētniecības un izstrādes procesu. Datorsimulācija palīdzēs labāk izprast sistēmā notiekošos procesus, paredzēt un novērst problēmas pirms eksperimentāla prototipa vai galaprodukta izgatavošanas.

U magnitude (m/s)

Pakalpojumu saņemšanas termiņi

Sākotnējā simulācijas modeļa izveide atkarībā no ģeometrijas sarežģītības var prasīt vairākas nedēļas.

Gatava modeļa simulācija superdatorā parasti prasa no dažām stundām līdz vairākām dienām.

Lietojumu piemēri

Lai noskaidrotu plānotās fasādes izmaiņas ietekmi uz televīzijas (TV) torni un vēja radītās papildus slodzes, RTU zinātnieki veica virtuāla vēja tuneļa simulācijas (CFD). Tika noskaidroti papildus spēki, kas rodas izmainot televīzijas torņa aerodinamikas parametrus ar izvirzījumiem fasādē. Iegūtie rezultāti tika validēti izmantojot fizikāla vēja tuneļa eksperimenta rezultātus sākotnējai TV torņa ģeometrijai. Izskaitļotie rezultātu uzrādīja labu sakritību ar eksperimentāli izmērītajiem.

Balstoties uz šiem aprēķinu rezultātiem, tika izvēlēts piemērotākais arhitektoniskais risinājums TV torņa fasādes izmaiņām.