X11 forwarding

Pieslēdzoties klasterim ar SSH klientu (piemēram, PuTTY), var lietot ne tikai termināla komandrindu, bet arī grafiskos rīkus. SSH nodrošina grafiskās sesijas pārsūtīšanu (X11 forwarding) no klastera uz lietotāja datoru. Lai šo funkciju izmantotu, lietotāja personālajā datorā jāveic papildu sagatavošanās soļi.

Windows vidē

  1. Instalējiet rīku Xming X Server for Windows, kuru var lejupielādēt: http://sourceforge.net/projects/xming/. Palaidiet to kā servisu fonā. Pirmajā startēšanas reizē var prasīt mainīt uzstādījumus, atstājiet noklusētos.
  2. Papildus nepieciešama PuTTY konfigurācija darbam ar Xming. Izmainiet saglabāto konfigurāciju priekš ui.hpc.rtu.lv, veicot turpmāk parādītās izmaiņas:


Saglabājiet PuTTY konfigurāciju!

Linux vidē papildu rīki nav nepieciešami – izmantojiet ssh –X